Nyutexade: 30 barnpalliativa ombud

Nyhet

I veckan slutfördes den första barnpalliativa ombudsutbildningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Cirka 30 deltagare med olika professioner kan nu titulera sig palliativa ombud inom barnsjukvård.

Palliativa ombud finns sedan länge inom vuxensjukvård och äldrevård, men den här utbildningen är den första inom barnsjukvården. Målet är att utveckla den palliativa vården av barn och synliggöra deras behov av palliativ vård i alla skeden i sjukdomsförloppet, samt att implementera det första nationella vårdprogrammet för palliativ vård av barn som publicerades 2021. Kursen fokuserar på de fyra palliativa hörnstenarna: symtomlindring, kommunikation och relation, stöd till närstående och samarbete i mångprofessionellt arbetslag eller team.

Efter genomgången utbildning skall deltagarna ha erhållit kunskap om hur palliativ vård kan utvecklas och förstärkas genom att arbeta som palliativt ombud i den kliniska verksamheten. Den är startskottet på arbetet med att organisera och förbättra vården för svårt sjuka barn på ALB.

Utbildningen, som omfattar cirka 40 timmars heltidsstudier, har initierats av nätverket för palliativ vård på ALB. Kursen har skapats och drivits av kursledarna Charlotte Weiner (universitetssjuksköterska palliativ vård och klinisk etik, barnregionsavdelningen) och Therese Kjellin (biträdande universitetssjuksköterska perinatal palliativ vård och etik, neo) med stöd av Malin Lövgren (professor i vårdvetenskap inriktning palliativ vård, SABH).

Under våren kommer även en e-utbildning i palliativ vård för barn att lanseras på Lärtorget som ytterligare ett sätt att stärka den barnpalliativa kunskapen. Nästa barnpalliativa ombudsutbildning kommer troligtvis att genomföras våren 2024.