Medarbetare bakom grön endoskopi prisas

Nyhet

Charlotte Höög prisas av Svenska Läkaresällskapet för sina hållbarhetsinsatser på GI Endoskopi.

Gastrointestinal endoskopi är ett område som arbetar med stora volymer och vars arbete har en kraftig miljöpåverkan. Charlotte Höög, överläkare GI Endoskopi, såg potential till att stora förbättringar inom hållbarhet på endoskopiavdelningen på Karolinska Universitetssjukhuset.

Genom att genomlysa olika processer (endoskopiska behandlingar) lyckades man identifiera områden där det går att minska klimatpåverkan. Detta innefattar bland annat att:

•Ta bort icke nödvändiga förbrukningsvaror

•Ersätta engångsmaterial med flergångsmaterial

•Välja förbrukningsvaror med lägre miljöpåverkan

•Minska elförbrukning genom att stänga av apparatur så fort den ej används

•Boka in patienter på besök med flera undersökningar för att minska resor

•Uppdatera och informera om riktlinjer för att undvika endoskopi på svag indikation

•Förbättra avfallssortering för återvinning

Därför belönar nu Svenska Läkaresällskapet (SLS) Charlotte Höög med Hållbarhetspriset 2023, för hennes insatser för en mer hållbar hälso-och sjukvård. 

– Hållbarhetspriset är vårt yngsta pris och fyller en viktig funktion genom att belöna och uppmärksamma kollegor som bidrar till minskade skador på miljö och klimat. Charlotte har visat att hon genom kritiskt tänkande genomfört förändringar på lokal nivå för ökad hållbarhet. Hon är en viktig inspiratör som vi hoppas många tar efter, säger Tobias Alfvén, ordförande för Svenska Läkaresällskapet.

– Det är viktigt att vi som läkare ständigt har med ett hållbarhetstänk i vårt arbete och jag är stolt och glad över att vårt arbete på Karolinskas mottagningar för gastrointestinal endoskopi uppmärksammas. Tillsammans kan vi göra skillnad för en mer hållbar hälso- och sjukvård, säger Charlotte Höög.

Hon betonar att det är tack vare arbetskamraterna som projektet har blivit så framgångsrikt.

– Framför allt är jag tacksam över alla mina arbetskamrater som med stor entusiasm deltagit i detta projekt. Utan dem så hade mina insatser inte haft någon betydelse, eftersom detta är något vi måste göra tillsammans och hålla fast vid. Det är summan av många små åtgärder så ger de stora effekterna, säger Charlotte Höög, överläkare GI Endoskopi, och hon får medhåll av Per Bergenzaun, sektionschef GI Endoskopi.

– Det är ett fantastiskt arbete som har gjorts i en bred arbetsgrupp inom sektionen för Gastrointestinal Endoskopi, ME Övre Buk för omställning till grön endoskopi, och arbetet och arbetsgruppen har tillkommit på medarbetarnas eget initiativ, säger han.

Text: Josefine Franking
Foto: Danish Saroee