Karolinska Universitetssjukhuset tar över ordförandeskapet i EUHA

Nyhet

Under ordförandeperioden som stäcker sig till juni 2024 kommer Karolinska att prioritera två av sjukvårdens största utmaningar; kompetensförsörjning och effektivitet. De modeller som Karolinska utvecklat inom dessa områden kan nu komma att spridas till fler sjukhus inom EUHA.

Björn Zoëga, sjukusdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset och Heyo Kroemer, direktör på Charité – Universitätsmedizin Berlin.

EUHA, European University Hospitals Alliance, består av tio ledande universitetssjukhus i Europa. Sammanslutningen arbetar för hög vårdkvalitet genom forskning och utbildning, för bättre hälsoresultat och för hållbara europeiska hälsovårdssystem. Ordförandeskapet alternerar och den 10 november tar Karolinska över efter Charité - Universitätsmedizin i Berlin.

– Jag vill tacka Charité för ett utmärkt ordförandeskap, bland annat när det gäller att stärka samarbetet mellan EUHA och EU. Vi tio ledande universitetssjukhus ska ännu tydligare bli unionens partner i att driva på för förbättrad hälsa och stärkt sjukvård för alla invånare inom EU, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset och ordförande för EUHA.

Arbetet inom EUHA bedrivs inom ett antal nätverk och arbetsgrupper. Bland de områden som täcks finns gen- och cellterapi inom cancer, omvårdnad, digital hälsa och forskning. Under ordförandeskapet kommer Karolinska att lägga extra vikt vid kompetensförsörjning och effektivitet. Inom dessa områden har Karolinska arbetat fram så kallade Karolinska-modeller som andra sjukhus inom EUHA kan komma att implementera. Inom kompetensförsörjning innebär Karolinska-modellen att en central funktion stödjer verksamheterna med dataanalys kring exempelvis behov och tillgång till olika kompetenser medan verksamheterna bland annat ansvarar för själva rekryteringen. Karolinska-modellen för effektivitet innebär exempelvis planering av produktion, schemaläggning samt analys och uppföljning.

– Kompetensförsörjning och en ökad effektivitet är avgörande för att europeisk sjukvård ska lösa sitt uppdrag framöver. För att lyckas och för att öka tempot i den omvandling vi är inne i är det viktigt att vi lär av varandra. Jag är glad över att de erfarenheter och arbetssätt som vi tagit fram på Karolinska kan komma till nytta på fler universitetssjukhus, säger Björn Zoëga.   

EUHA | European University Hospital Alliance (euhalliance.eu)