Patienternas nattsömn upp på dagordningen

Nyhet

17 mars är det World Sleep Day. Sedan hösten 2020 har en grupp sjuksköterskor på Karolinska Universitetssjukhuset arbetat med ett implementeringsprojekt för att förbättra inneliggande patienters sömn.

Illustration ur utbildningen om sömn.

Väck sömnen till liv – så heter det sömnprojekt som fem sjuksköterskor på Tema Hjärta, Kärl och Neuro samt en sjuksköterska på KI har arbetat med under några års tid. Målet är att utbilda vårdpersonal om sömn- och sömnfrämjande åtgärder så att patienter inneliggande på sjukhus ska få en mer sammanhållen och kvalitativ sömn.

– Fler och fler studier visar att bristande sömnkvalitet, även på kort sikt, är förknippat med bland annat försämrat immunförsvar, förhöjt blodtryck, förhöjda blodsockernivåer och delirium. Sömnbrist kan också leda till en försämrad smärttolerans och har en negativ påverkan på patienternas förmåga att hantera stress. Trots detta har det tidigare inte funnits någon tydlig strategi för hur vi ska arbeta med patienters sömn på sjukhuset, berättar Alicia Garcia Lantz, forskningssjuksköterska på ME Kärlkirurgi inom Tema Hjärta, Kärl och Neuro. Hon fortsätter:

– Nattpersonalen har alltid jobbat för att patienterna ska få sova, men sömnen fyller en så viktig funktion för patientens tillfrisknande att vi måste börja arbeta strukturerat med förebyggande och sömnfrämjande åtgärder även på dagen för att kunna ge en patientsäker vård. Genom att arbeta förebyggande och åtgärda orsakerna till att patienterna sover dåligt kan vi minska negativa konsekvenser orsakade av sömnbrist.

I sömnprojektet har man gjort följande:

  1. Tagit fram riktlinjer för sömnfrämjande åtgärder.
  2. Skapat en sömnutbildning särskilt riktad till vårdpersonal, "Väck sömnen till liv” (Tillgänglig för medarbetare inom Tema HKN).
  3. Påbörjat arbetet med att införa sömnansvariga sjuksköterskor på temats vårdavdelningar. I dagsläget finns sömnansvariga på sju avdelningar.

Fredagen den 17 mars är det World Sleep Day. Läs mer om dagen här:
https://worldsleepsociety.org/world-sleep-day/

Text: Josefine Franking