Karolinska Universitetssjukhuset blir del av undervisningen vid Harvard Business School

Nyhet

Harvard Business School i Boston har gjort en fallstudie på Karolinska Universitetssjukhuset som kommer att användas i undervisningen av studenter och personer med ledande befattningar.

Harvard Business School/Björn Zoëga, sjukhusdirektör.

Sjukvården i stora delar av världen står inför liknande utmaningar: ett växande behov av vård, nya behandlingsmöjligheter, ökande krav på medicinsk kvalitet och begränsade resurser, både finansiellt och personellt.

-          Sjukvårdssektorn genomgår en genomgripande omvandling och utveckling. Omvandlingen av Karolinska Universitetssjukhuset är extra remarkabel eftersom den omfattade hela sjukhuset, vilket innebar stora utmaningar. Genom att övervinna utmaningarna har sjukhuset kunnat uppnå högre vårdproduktion och därmed ökad tillgänglighet samtidigt som man levererat samma eller högre kvalitet. Erfarenheterna från Karolinska ger många lärdomar kring implementering av organisationsförändringar, lärdomar som våra studenter kommer att ha nytta av, säger Susanna Gallani, Tai Family Associate Professor of Business Administration vid Harvard Business School.

Fallstudien omfattar sjukhusets verksamhet i både Huddinge och Solna. Den tar sin utgångspunkt i beslutet 2008 att bygga ett nytt sjukhus i Solna och att införa en tematisk organisation. Den tematiska organisationen innebär att verksamheten organiseras utifrån patienternas väg i vården snarare än utifrån klinikstruktur. Fallstudien beskriver de operationella problem som fanns samt den kritik som lyftes från såväl medarbetare som media gällande den nya organisationen och den nya sjukhusbyggnaden i Solna.

År 2019 uppgick sjukhusets underskott till 1,8 miljarder kronor. Åren 2020-2022 har överskotten varit mellan 18 och 740 miljoner kronor. 2017-2019 producerade Karolinska mindre vård än beställningen från Region Stockholm. 2020-2022 har sjukhuset i stället producerat mellan 2,1 och 5,7 procent mer vård än vad Region Stockholm beställt, vilket ökat tillgängligheten för patienterna. Detta ledde bland annat till att Karolinska vid utgången av 2022 hade arbetat bort 82 av 88 operationsköer.

-          För mig är det mest intressanta med Karolinskas förändringsarbete hur sjukhuset fått medarbetarna att inte bara delta i förändringarna, utan att leda dem. Stora organisationsförändringar som den på Karolinska kan bara lyckas om medarbetarna köper dem, tror på uppdraget, har tydliga mål och ges förutsättningar göra sitt bästa. Det finns ingen standardlösning, men ledarskap är en avgörande faktor för att lyckas, säger Susanna Gallani.

Under onsdagen den 8 november deltar Björn Zoëga, Karolinskas sjukhusdirektör, vid ett studentseminarium i Boston där caset från Karolinska kommer att användas i undervisningen för första gången.

-          En viktig del i HBS:s fallstudie är analysen av hur vi sedan 2019 använt vår strategi för att förändra i snabb takt. Strategin måste vara så enkel att alla kan ta till sig den och samtidigt så specifik att alla kan ha nytta av den i sitt arbete. Grunden i Karolinskas strategi är att ständig förändring i högt tempo måste byggas från golvet, där kunskap och lösningar finns. Jag är stolt över att alla 15 800 på sjukhuset genom att caset sprids bidrar till att utveckla sjukvården globalt, säger Björn Zoëga.   

Inom kort kommer Harvard Business School´s fallstudie på Karolinska Universitetssjukhuset att publiceras av Harvard Business Publishing. Därmed blir det tillgängligt för lärosäten globalt.

 

Fakta/Harvard Business School

Harvard Business School, HBS som grundades 1908 är en del av Harvard University. HBS är ledande inom forskning kring ledarskap och är en av världens mest ansedda handelshögskolor. Cirka 200 universitetslärare och 2 000 studenter är verksamma vid HBS. Casemetodik som undervisningsmetod har utvecklats vid HBS. Den casebaserade undervisningen innebär att studenterna analyserar och diskuterar verkliga fall för att tränas i analys, beslutsfattande och ledarskap.