Karolinska Universitetssjukhuset tecknar samarbetsavtal med två sjukhus i Ukraina

Nyhet

För att öka utbytet och stödja sjukvården i Ukraina har Karolinska Universitetssjukhuset tecknat Memorandum of Understanding med sjukhusen Kryvyi Rih City Clinical Hospital i Kryvyi och Ohmatdyt National Specialized Children’s Hospital i Kyiv.

Överlämning av Memorandum of Understanding. Från vänster till höger: Björn Zoëga, sjukhusdirektör, Aida Hadžialić (S), finansregionråd i Region Stockholm, Viktor Liashko, hälsominister, Ukraina och Acko Ankarberg Johansson (KD), sjukvårdsminister.

Karolinska är det svenska sjukhus som tagit emot flest sjuka och skadade patienter från Ukraina, 70 stycken. Hjälpen har hittills omfattat patienter med krigsskador, cancersjuka och barn. De två första patienterna kom till Karolinska i Huddinge den 29 mars 2022, en dryg månad efter att Ukraina anfallits av Ryssland.

– Region Stockholm står i ord och handling bakom den självständiga staten Ukraina i dess kamp mot Rysslands olagliga anfallskrig. Genom Karolinska tar vi emot patienter från Ukraina och vi har tidigare skickat bussar, medicinsk utrustning och läkemedel. Så sent som förra veckan skickade vi ytterligare en ambulans till Ukraina som vi kunnat avvara. Vi utesluter inga nya stödinsatser. Här i Stockholm eller på plats i Ukraina, säger Aida Hadžialić (S), finansregionråd i Region Stockholm.

I de båda avtal som nu undertecknats pekas främst traumasjukvård, öron- näsa- och halssjukvård, samt barnsjukvård ut som områden för fördjupat samarbete. Speciellt fokus ska läggas på bland annat styrning och ledning, omvårdnad, implementering av ny teknologi och europeiska standarder, gemensamma forskningsprojekt, möjlighet till praktik och samarbete mellan traumacenter. Avtalen är brett formulerade för att möjliggöra justeringar. 

– De ukrainska patienternas behov måste vara styrande och deras behov kan komma att förändras över tid. Avtalen ger ramar för att bygga närmare relationer mellan sjukhusen som gör att vi kan lära av varandra och förbättra sjukvården i både Ukraina och Sverige. Ett tätare samarbete innebär också att våra ukrainska syskonsjukhus får tillgång till Karolinskas nätverk i Europa och resten av världen, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset.

– Det har sedan kriget startade funnits en stor vilja bland Karolinskas medarbetare att göra mer för Ukrainas invånare och för sjukvårdspersonal som kämpar under svåra förhållanden. Med avtalen får vi nu en bättre struktur för vårt fortsatta samarbete, säger Björn Zoëga.

Ohmatdyt National Specialized Children’s Hospital i Kyiv är Ukrainas ledande och största barnsjukhus. Sjukhuset som har cirka 720 vårdplatser behandlar årligen 20 000 patienter och genomför cirka 10 000 operationer.

‒ Vi samarbetar redan i dag med Karolinska Universitetssjukhuset i begränsad omfattning. Avtalet innebär att vi kan fördjupa och bredda vårt utbyte. Inom barnsjukvården ser jag en mängd möjligheter till samarbete. Vi vet att Karolinska ligger långt framme inom barnonkologi och barntransplantation. Detta är områden där vi ser stor potential, liksom inom ECMO men även inom logistik och transport, säger Volodymyr Zhovnir, direktör för Ohmatdyt National Specialized Children’s Hospital i Kyiv.

Avtalen mellan de båda ukrainska sjukhusen och Karolinska Universitetssjukhuset har tecknats som en följd av att Ukrainas och Sveriges respektive sjukvårdsministrar i dag, den 1 december, har undertecknat ett övergripande Memorandum of Understanding, MoU, inom vård- och hälsoområdet.  

Hittills har 70 patienter från Ukraina vårdats på Karolinska. 36 av dessa är onkologiska patienter, 31 är traumapatienter och 3 är barn med olika diagnoser.

Karolinska Universitetssjukhusets samarbetssjukhus I Ukraina

Kryvyi Rih City Clinical Hospital i staden Kryvyi Rih i centrala Ukraina har 860 vårdplatser. Sjukhuset erbjuder akutsjukvård, rutinsjukvård och högspecialiserad sjukvård inom 34 medicinska specialiteter. I sjukhusets upptagningsområde bor 800 000 invånare.

Ohmatdyt National Specialized Children’s Hospital i Kyiv är Ukrainas ledande och största barnsjukhus. Sjukhuset som har cirka 720 vårdplatser behandlar årligen 20 000 patienter och genomför cirka 10 000 operationer. Sjukhuset firar i år sitt 130-årsjubileum.

Tomas Wester, verksamhetschef, barnkirurgi. Alexander Rakow, sektionschef, neonatologi. Annika McCarthy, verksamhetschef, omvårdnad, högspecialiserad barnmedicin 1 och barnkirurgi. Fredrika Gauffin , verksamhetschef, högspecialiserad barnmedicin 2.
Annika McCarthy, verksamhetschef, omvårdnad, högspecialiserad barnmedicin 1 och barnkirurgi, och Fredrika Gauffin , verksamhetschef, högspecialiserad barnmedicin 2.
Viktor Liashko, hälsominister, Ukraina, och Folke Hammarqvist, kirurg, trauma- och akutkirurgi.
Acko Ankarberg Johansson (KD), sjukvårdsminister. Viktor Liashko, hälsominister, Ukraina. Tolk. Björn Zoëga, sjukhusdirektör. Aida Hadžialić (S), finansregionråd i Region Stockholm. Andrij Plachotnjuk, ambassadör, Ukraina.
Viktor Liashko, hälsominister, Ukraina. I mitten: Kiku Pukk Härenstam, biträdande överläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
Jenny Kallin, reporter, Dagens Nyheter. Nicole Silverstolpe, särskild samordnare för Ukraina, Region Stockholm. Kristian Brangenfeldt, pressekreterare, Karolinska Universitetssjukhuset. Nils Bergmark (S), pressekreterare, Region Stockholm.
Andrij Plachotnjuk, ambassadör, Ukraina och Aida Hadžialić (S), finansregionråd i Region Stockholm.