Karolinska Universitetssjukhuset bäst i landet på aortaklaffbyte via kateter

Nyhet

Dödligheten vid aortaklaffingrepp – TAVI – har minskat från 7,5 till 0,2 procent sedan starten för femton år sedan. Det är den lägsta siffran i landet. "Skickligheten i teamet är en förklaring, det strategiska arbetet med flöden och riskmedvetenhet en annan", säger Nawzad Saleh, överläkare och patientflödeschef på enheten för kardiologi.

Överläkaren Nawzad Saleh håller i en 1,5 mm bred kateter som ska föras in i patientens ljumske.

Som före detta yrkesmilitär har Björn Persson, 76, alltid varit fysiskt aktiv. Han var med i oktoberkriget mellan Egypten och Israel och han har arbetat i Mellanöstern, Indien och Pakistan. Men för ett tiotal år sedan började små fysiska tecken på förändring dyka upp. Orken tröt och han kände sig andfådd, på cykelsadeln, i trappor, i uppförsbackar. Husläkaren skickade honom till en hjärtspecialist. Sedan följde en rad undersökningar.

– Det visade sig att en klaff i mitt hjärta inte täpper till ordentligt. Läkarna kunde höra ett blåsljud, säger Björn Persson.

Han befinner sig i ett patientrum på mottagningen Hjärta och kärl i Solna. Utanför fönstret på våning 12 faller lätta snöflingor denna ljusgrå måndagsmorgon. Om en liten stund ska han bli hämtad av sjuksköterskorna för transport till operation. Han ska genomgå en kateterburen implantation av aortaklaffen, TAVI, som innebär att den sjuka klaffen ersätts av en konstgjord klaff med hjälp av en kateter som förs upp genom blodkärlen.

– Det känns lite kymigt att de ska gå in via ljumskarna. Det är mitt i veka livet. Jag är lite orolig för blödningar. Men det sägs att ingreppet kan förlänga livslängden ett stort antal år om det lyckas. Det hoppas jag på, säger Björn Persson.

”Jag har alltid levt ett aktivt liv. Och med ett barn som tar studenten nu och två barnbarn vill man ju försöka vara med så länge det går” säger patienten Björn Persson.

Lägst dödlighet i landet

Utanför röntgenlaboratoriet på plan sex i samma byggnad står Nawzad Saleh, överläkare och patientflödeschef på enheten för kardiologi, och hans team redo att ta emot patienten Björn Persson. Just i dag sträcker de på sig lite extra, eftersom Karolinska firar 15 år med TAVI. Sjukhuset var först i landet med ingreppet. Resan från 2008 till 2022 har varit minst sagt framgångsrik. Samtidigt som antalet operationer ökat från 36 till 502 per år har risken att dö inom 30 dagar minskat från 7,5 till 0,2 procent, vilket är lägst i landet.

– Vi har kämpat länge för det här och känner oss väldigt stolta. Flera faktorer spelar in: Skickligheten i teamet, en höjd riskmedvetenhet och ett fokuserat arbete med våra flöden. Vi har inte blivit fler sedan starten, men bättre. När få operatörer gör stora operationer ökar kompetensen, säger Nawzad Saleh och fortsätter:

– Vi har också ett mycket bra samarbete med de andra enheterna i regionen. Inom temat är vi en stor grupp av kardiologer, thoraxkirurger och sjuksköterskor som alla samarbetar runt klaffinterventioner. Den samlade erfarenheten och kompetensen i de olika kardiologiflödena är väldigt betydelsefulla, säger Nawzad Saleh.

Aortastenos – en allvarlig sjukdom 

Aortastenos är den vanligaste hjärtklaffssjukdomen i Sverige. Vid svår sådan hjälper inte läkemedel och den enda effektiva behandlingen är operation, varav de två vanligaste är öppen kirurgi och TAVI. Eftersom den senare är en är minimalinvasiv procedur rekommenderas den till patienter över 75 år eller vid hög kirurgisk risk, till exempel njursjukdom, blodbrist eller tidigare stroke.

– Kirurgi är ett större ingrepp som kräver längre återhämtningstid. TAVI kan göras utan narkos, lokalbedövning och rogivande medicin räcker oftast. Patienten är vaken, säger Nawzad Saleh.

Mycket har förändrats sedan TAVI introducerades på Hjärta och kärl i Solna. Tekniken var svårare i början och det fanns bara kapacitet för ett ingrepp per dag. I dag görs fyra. Från att ha behövt vara kvar på sjukhuset upp till en vecka går majoriteten av patienterna nu hem efter en till två dagar.

Dags för operation

Det råder full aktivitet inne på röntgenlaboratoriet. Björn Perssons ljusa hårman skymtas bakom ett plastskynke. Han ser lugn och lite groggy ut där han ligger utsträckt på britsen. Narkossjuksköterskan Carin Jansson Söderlund kollar till honom ofta, lägger en hand på hans skuldra, stämmer av hur han mår. Hon har en stadig och betryggande röst.

TAVI görs med lokalbedövning och vid behov ges rogivande medicin. Narkossjuksköterskan Carin Jansson Söderlund lägger en lugnande hand på Björn Persson.

Alla i teamet presenterar sig och Nawzad Saleh går igenom några viktiga punkter. Just i dag har han överläkaren Magnus Settergren närmast vid sin sida. Under hela operationen står de böjda över Björn Persson och kommunicerar kort och effektivt med varandra. Blodkärlen har fyllts med kontrastmedel och på röntgenskärmen syns tydligt kateterns väg genom pulsådern i ljumsken upp till hjärtat. Klaffprotesen som Björn Persson ska få är gjord av kalv och sitter i en metallram.

– Den går att fälla ihop så att den kan monteras i den 6 mm tjocka katetern. Sedan fälls den konstgjorda klaffen ut och trycker då undan den sjuka aortaklaffen som ersätts direkt, berättar överläkaren Andreas Rück.

Den nya klaffen av kalvmaterial är fäst på insidan av ett metallnät. För att möjliggöra införsel i artären krymps klaffen på spetsen av en lång smal kateter.

Knappt en timme har gått när det är dags att avlägsna alla slangar. Insticksställena till blodkärlen försluts med stygn och pluggar. Nawzad Saleh är nöjd. Operationen har förlöpt utan komplikationer. Med Björn Persson är det inte värre än ryggen värker lite efter den hårda britsen. Han gör en tumme upp åt teamet.

I början av operationen förs en smal kateter in genom artären i handleden. Via den ges kontrastmedel för att vägleda klaffimplantationen. Efter avslutad operation stoppas blödningen med ett upplåst band runt handleden i cirka en timme.

Hjärtövervakning

Efter ingreppet ska TAVI-patienten övervakas ett dygn. Är hjärtrytmen för långsam kan det bli aktuellt med en pacemaker. En annan riskbedömning är potentiell stroke.

– Om allt ser fint ut gör vi ett ultraljud på hjärtat innan vi ger okej till hemgång, säger Nawzad Saleh.

Hur har det gått för Björn Persson? Vi ringer upp honom hemma.

– Jo tack, det är bara bra med mig. Ultraljudet visade att den nya klaffen fungerar utmärkt. Jag är lite trött, men har inte ont någonstans. Just nu ser jag fram emot att ta en promenad och, när isen smält undan, cykla. Jag längtar till våren, säger han.

Text: Nneka Magnusson Amu
Foto: Joakim Lindberg

Vad är aortastenos?

Aortastenos är en förkalkning och förträngning av aortaklaffen och en allvarlig sjukdom. Den drabbar ett par procent av befolkningen, oftast i högre ålder. Aortaklaffen sitter mellan hjärtats vänstra kammare och stora kroppspulsådern (aorta).

Lägst dödlighet i Sverige

TAVI på Karolinska från starten 2008 till 2022:

  • Risken att dö inom 30 dagar efter operation har minskat från 7,5 till 0,2 procent – vilket är lägst i landet.
  • Antalet operationer har ökat från 36 till 502 operationer per år.
  • Behovet av en permanent pacemakerimplantation har minskat från 22 till 6 procent.
  • Risken för stroke efter operation har minskat från 3,5 till 0,6 procent.
  • Vårdtiden har minskat från 5-7 dagar till 1-2 dagar.

Varför TAVI?

70 procent av patienterna med aortastenoser på Karolinska får i dag TAVI. Genomsnittsåldern är 80,5 år. Trots att TAVI-patienterna är äldre och har en högre riskprofil än de patienter som genomgår en öppen thoraxkirurgi är dödligheten lägre hos TAVI-gruppen.

Aortastenos är en dödlig sjukdom och tid till behandling är väsentligt för att undvika utveckling av hjärtsvikt och död. Karolinska har ökat antalet operationer med 30 procent på ett år och alla patienter som själva vill kan opereras inom 6-8 veckor.  

I framtiden kan yngre patienter komma att behandlas med TAVI. E förutsättning är att klaffprotesens hållbarhet är lika god som en kirurgisk biologisk klaffprotes. Hittills finns inga indikationer på att det skulle vara något problem, men det behövs fler och längre studier för att kunna rekommendera TAVI till alla:

”Vi behöver bli ännu duktigare på att avgöra vad som passar vilken patient bäst”, säger Nawzad Saleh, överläkare och patientflödeschef.