Newsweek rankar Karolinska som Europas bästa sjukhus

Nyhet

NEWSWEEK. Med en sjätte plats når Karolinska Universitetssjukhuset sin hittills bästa placering i tidskriften Newsweeks ranking ”World´s Best Hospitals 2023”. Placeringen innebär att Karolinska rankas högst av samtliga europeiska sjukhus.

Newsweeks bedömning omfattar över 2 300 sjukhus i 28 länder. Rankingen baseras på fyra datakällor:

 • Rekommendationer från ett stort antal experter i hälsosektorn, som läkare och chefer. 80 000 experter över världen bjöds in, och svar lämnades av ett stort antal av dessa.
 • Resultat i patientenkäter, kring exempelvis bemötande och information.
 • Kvalitetsresultat, som exempelvis väntetider, patientsäkerhet och följsamhet till hygienrutiner.
 • Graden av användande av patientrapporterade utfallsmått, det vill säga hur patienter skattar nyttan av behandlingen och sin livskvalitet efter att de fått vård.

Newsweek gör dels nationella rankinglistor för samtliga 28 länder, dels en lista där man pekar ut de 250 mest framstående sjukhusen i världen. Efter att under de tre senaste åren nått placeringarna tio, sju och åtta så tar Karolinska nu alltså klivet upp på plats sex i världen och första plats i Europa. 

– Detta är ett stort erkännande för Karolinskas medarbetare och för svensk sjukvård, inte minst som antalet länder och sjukhus i rankingen ökat. Vi vet att vi tillhör de bästa i världen och genom Newsweeks ranking får världen också veta det. Efter att ha bekämpat pandemin har vi fortsatt med att korta köer och väntetider, förbättra vår kvalitet ytterligare och att utveckla nya behandlingsmetoder, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset.

28 länder ingår i Newsweeks ranking:

 • USA
 • Tyskland
 • Japan
 • Sydkorea
 • Frankrike
 • Italien
 • Storbritannien
 • Spanien
 • Brasilien
 • Kanada
 • Indien
 • Australien
 • Mexiko
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Thailand
 • Schweiz
 • Sverige
 • Belgien
 • Finland
 • Norge
 • Danmark
 • Israel
 • Singapore
 • Saudi Arabien
 • Förenade Arabemiraten
 • Colombia
 • Taiwan