Positivt ekonomiskt resultat för Karolinska Universitetssjukhuset för tredje året i rad

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhuset redovisar ett resultat på +18 miljoner kronor för år 2022. Omsättningen uppgick till 24,9 miljarder kronor. Det positiva resultatet förklaras främst av hög vårdproduktion men också av god kostnadskontroll.

Sjukhuset har producerat 4,2 procent mer vård än vad som beställts av Region Stockholm. Parallellt med den höga leveransen av vård till stockholmare har antalet patienter från övriga regioner och andra länder ökat, från 64 397 vårdkontakter 2021 till 75 029 under 2022, en uppgång med 16 procent. Det totala antalet vårdkontakter uppgick under 2022 till 1 476 427, en ökning med 4 procent jämfört med 2021.

- Våra medarbetare har arbetat hårt under 2022 och det resulterar i en stabil ekonomi. Om man bortser från det mycket speciella pandemiåret 2020 så har Karolinska aldrig tagit hand om fler patienter än i fjol. Det är oerhört viktigt för att ta igen den vård som sköts upp under pandemin men också för att de svårast sjuka ska få hjälp i tid, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset.

- Jag är stolt över det som vi på Karolinska uppnått, och glad över att den strategiska inriktning som sjukhuset följer sedan 2019 ger resultat. Vi flyttar successivt fler och fler beslut till dem som möter våra patienter. Vi minskar vår administration och förenklar våra processer. Med en stabil ekonomi kan vi fortsätta att investera och utveckla vården för våra patienter, säger Björn Zoëga.  

Under 2021 uppgick Karolinskas positiva resultat till 740 miljoner kronor och omsättningen till 25,1 miljarder. Förklaringen till skillnaderna i överskott och omsättning mellan 2021 och 2022 är främst att påverkan från covid-19 var större 2021.