Brucella

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om Brucellainfektion i blod, benmärg eller annat provmaterial
Ange klinisk misstanke om Brucella på kliniska uppgifter.
Beställ: Blododling, aerob/anaerob -blod.    
Beställ: Bakterieodling djup infektion -punktat. Ange benmärg på Lokalisation.
 
Beställ: Bakterieodling djup infektion, för respektive annat provmaterial. 

Risk för laboratoriesmitta
För att undvika laboratoriesmitta är det mycket viktigt att ange misstanke om Brucella på remissen.

Prover till Folkhälsomyndigheten
Prov för endast Brucellaundersökning som inte är taget i blododlingsflaska skickas till Folkhälsomyndigheten. Använd då Folkhälsomyndighetens remiss.

Tilläggsinformation

Brucellabakterier är långsamväxande små gramnegativa stavar som kan ge upphov till infektion efter resa till exempel Mellanöstern. Smitta kan ske till exempel via intag av opastöriserad mjölk.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Klinisk misstanke om Brucella ska anges på samtliga mikrobiologiska remisser/beställningar.
Provtagning:
Blododling, aerob/anaerob
- blod, aerob + anaerob blodflaska (ett flaskpar), 10 mL blod per flaska Provtagning blododling

Bakterieodling djup infektion, punktat
- benmärg/aspirat, Pediatrisk blodflaska, minst 0,5 mL eller Sterilt provrör 0,5-2 mL Provtagning benmärg

Bakterieodling, djup infektion 
- se provtagningsanvisning för respektive provmaterial
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Blodflaskor:
  • Förvara blodflaskorna i rumstemperatur. 
  • Blodflaskorna ska vara på laboratoriet snarast, om möjligt inom 2 timmar
Övriga prov
  • ​Förvara provet kylt.
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. ​
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Blododling: Svar lämnas så fort växt föreligger.
Negativ odling slutsvaras efter 10 dagar.
 
Bakterieodling djup infektion: Svar lämnas inom 2-6 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​.​​