Urin, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: GBS-antigen i urin
Indikationer / kompletterande analyser:
Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.
Provtagning:
Provtagningen för Klamydia/Gc och Mycoplasma/Ureaplasma finns på anvisningen Urinprovtagning, Klamydia/Gc & Mycoplasma/Ureaplasma

Mittstråleurin
Använd Sterilt provrör
- Bakterieodling
- Svampodling

Morgonurin är det bästa provet. Om möjligt ska urinen hållits i blåsan minst 4 timmar före provtagning. Samla urinen i bägaren genom att ta prov från andra portionen urin.

- Börja kissa i toaletten.
- För sedan in bägaren i urinstrålen samla cirka 5 mL i bägaren.   
- Ta bort bägaren och kissa färdigt.     
- Häll över urinen till ett Sterilt provrör, fyll röret till hälften.

Urin från -KAD (Kateter)
Använd Sterilt provrör
- Bakterieodling
- Svampodling
- MRSA

Lokala föreskrifter kan förekomma för vissa patientkategorier.
Vid provtagning från KAD är det viktigt att urinprovtagningen sker på ett aseptiskt sätt för att inte förorena urinen.

1. I första hand, använd urinkateter med inbyggd provtagningsport på urinuppsamlingspåsen.
- Ta provet enligt tillverkarens bruksanvisning.
- För över urinen till ett sterilt provrör, fyll halva röret.
     
2. I andra hand kan provet tas direkt från katetern med steril kanyl och spruta, beroende på katetermaterial. Se tillverkarens bruksanvisning.
- Stäng av slangen till urinuppsamlingspåsen en 1/2-1 timme före provtagningen.
- Desinfektera katetern med 70% etanol eller klorhexidinsprit nedanför förgreningsstället.
- Låt spriten lufttorka.
- Använd kanyl och spruta. Punktera nedanför förgreningsstället på katetern. OBS! undvik kuffkanalen.
- Dra ut urin i sprutan och för över till ett sterilt provrör, fyll halva röret.

3. I tredje hand, om ovanstående alternativ inte är möjliga. Ta urinprovet genom att ta bort urinuppsamlingspåsen från katetern.
- Stäng av kateterslangen nedanför förgreningsstället och strax ovanför kopplingen till urinuppsamlingspåsen 1/2 - 1 timme.
- Desinfektera kopplingen ordentligt, helst med 70% etanol eller klorhexidinsprit.
- Låt spriten lufttorka.
- Ta bort urinuppsamlingspåsen.
- Släpp klämman, låt urinen rinna ner direkt i ett sterilt provrör, fyll halva röret.
- Sätt på en ny oanvänd urinuppsamlingspåse, den gamla påsen får aldrig återanvändas.

Urinprov på små barn
Använd Sterilt provrör
- Bakterieodling
- Svampodling

Föräldern kan sitta med barnet naket i sitt knä med plastat papper eller blåvit blöja som skydd eller följa det nakna barnet i rummet för att fånga ett urinprov. Ge rikligt med dryck.

- Tvätta patientens underliv noggrant med vatten och trycktorka.
- Håll en bägare redo för att fånga upp urinen.
- Häll över urinen från bägaren till ett Sterilt provrör, fyll röret till hälften.

Urinprov från sängliggande patient
Använd Sterilt provrör
- Bakterieodling
- Svampodling

Tvätta patientens underliv med vatten och torka.
- Samla urinen i bägare eller desinfekterad rondskål.
- Häll över urinen från bägaren till ett Sterilt provrör, fyll röret till hälften.

Morgonurin 100 mL för Mykobakterier/TB
Använd Plastflaska, ren
Tre prov från olika dagar rekommenderas. Morgonurin är det bästa provet.
- Häll över urinen i Plastflaska ren, 100 mL urin önskas.

Urinsamling Schistosoma maskägg
Använd Plastflaska, ren

Urin samlas, i en ren plastflaska utan tillsats, under 4 tim dagtid. Tidpunkten 10.00-14.00 är viktig eftersom utsöndringen av ägg är som störst då. Det är viktigt man får med de sista urindropparna, vid varje urinering, eftersom dessa innehåller mest ägg.

Övriga urinanalyser
Använd Sterilt provrör
- GBS-Ag
- Legionella/Pneumokock-Ag
- Adenovirus-,
- BK-virus kvant
- CMV-DNA kvant
- Parotitvirus   

Samla urinen i bägare eller desinfekterad rondskål. Häll över urinen från bägaren till ett Sterilt provrör, fyll röret till hälften.
Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium​

Schistosoma: 

  • Förvara provet i rumstemperatur.
  • Vid förvaring mer än en dag bör provet formalinbehandlas för att förhindra bakterieöverväxt. Tillsätt 1-2 mL 10% formalin/100 mL urin. 

Övriga prov:

  • Förvara provet kylt.
  • Använd alltid transporthylsa vid frågeställningen Mykobakterier.
 
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet och anges på respektive smittämne.​

Svarstid där separat anvisning saknas:
- GBS-Ag: Svar lämnas inom 4 timmar. 
 
- Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter ca 1 vecka.
Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​.​​
Kommentar: