Klamydia och gonokocker

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
 • Chlamydia trachomatis
 • Gonorré
 • LGV (lymfogranuloma venerum)
Indikationer / kompletterande analyser:

Prov för behandlingskontroll av Chlamydia trachomatis bör tas tidigast 3-4 veckor efter avslutad behandling, i de fall det är aktuellt.

Screening för gonokocker och genital klamydia

För kvinnor rekommenderas vaginalsekret i urin. För män rekommenderas urinprov.
Beställ: Klamydia-Gc-DNA 
Analys: Gonokock-DNA utförs alltid tillsammans med Klamydia-DNA.


Utvidgad screening av klamydia och gonokocker

Beställ: Klamydia-Gc-DNA -Rektum, -Svalg
Analys: Klamydia- och Gonokock-DNA utförs alltid tillsammans.


Klinisk misstanke om klamydia

Rekommenderad provtagning utifrån symtom.
Beställ: Klamydia-Gc-DNA


Klinisk misstanke om LGV (lymfogranuloma venerum)

Ange tydligt på remissen vid misstanke på LGV.
Vid positivt analysresultat går det inte att särskilja LGV från övriga Chlamydia trachomatis infektioner. Vid positivt analysresultat där LGV misstanke är angivet på remissen skickas provet för kompletterande analyser.


Klinisk misstanke om gonokocker

Vid klinisk misstanke och vid positivt resultat för Gonokock-DNA ska prov för odling av gonokock tas. Resistensbestämning och epidemiologisk typning kan då utföras på framodlade gonokockbakterier.
Beställ: Gonokocker -Cx, -Ur, -Rekt, -Sv, Övr

Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange om klinisk misstanke på LGV (lymfogranuloma venerum)
Provtagning:

Bilder på provtagningsmateriel
Klamydiaset urin (Cobas), Klamydiaset cervix (Cobas), Provpi​​nne, TRANSWAB lila, TRANSWAB orange

Detaljerad provtagning


Klamydia-Gc-DNA

Provtagning, se Detaljerad provtagning

Rekommenderad provtagning för screening

Kvinnor:
Vaginalsekret i urin eller Cervixsekret i urin
Använd: Klamydiaset urin + Provpinne
Ta första portionen urin + vaginal-/cervixsekret taget med separat Provpinne

Män:
Urin
Använd: Klamydiaset urin
Ta första portionen urin 

Övrig provtagning

 • Cervixsekret, Klamydiaset cervix
 • Vaginalsekret, Klamydiaset cervix
 • Öga, Klamydiaset cervix


Klamydia-Gc-DNA utvidgad screening

 • Rektumsekret, Klamydiaset cervix
 • Svalgsekret, Klamydiaset cervix


Gonokocker

Provtagning, se Detajerad provtagning
Provet tas före eventuellt prov för Klamydia-Gc-DNA.

 • Cervixsekret, TRANSWAB lila
 • Rektumsekret, TRANSWAB lila
 • Svalgsekret, TRANSWAB lila
 • Uretrasekret, TRANSWAB orange​
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Klamydia-Gc-DNA:
 • Kan förvaras i rumstemperatur upp till en vecka.
Gonokocker (odling):
 • Förvaras kylt
 • ​Transporttiden bör inte överstiga 24 timmar.
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Klamydia-Gc-DNA: Svar lämnas inom 1-3 vardagar.
Gonokockodling: Svar lämnas inom 2-4 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​.​​​
Kommentar:

Patientanvisningar
- Klamydia i Urin
- Klamydia, Vaginalsekret i urin