Mycoplasma genitalium och Ureaplasma urealyticum/parvum

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Ureaplasma urealyticum/parvum och Mycoplasma genitalium
Indikationer / kompletterande analyser:

Misstänkt infektion med Mycoplasma genitalium

Rekommenderad provtagning utifrån symtom.
Resistensbestämning utförs vid positivt resultat.
Beställ: Mycoplasma genitalium-DNA


Misstänkt infektion med Ureaplasma urealyticum och Ureaplasma parvum

Rekommenderad provtagning utifrån symtom.
Resistensbestämning utförs ej.
Beställ: Ureaplasma-DNA
Analys: Ureaplasma urealyticum- och Ureaplasma parvum-DNA utförs alltid tillsammans.


Misstänkt infektion med Ureaplasma urealyticum och Ureaplasma parvum hos neonatala barn

Beställ: Ureaplasma-DNA -Övr
Ange BAL, Csv, Nasofarynx eller Trakealsekret på Lokalisation
Analys: Ureaplasma urealyticum- och Ureaplasma parvum-DNA utförs alltid tillsammans.

Remiss:

Klinisk mikrobiologi

Provtagning:

Till Provtagningsanvisning Klamydia och Gonokocker

Bilder på provtagningsmateriel
Sterilt provrör, Provpinne, Provpinne tunn, TRANSWAB lila, TRANSWAB blå


Mycoplasma genitalium-DNA och Ureaplasma-DNA

Ett prov räcker för analys av både Mycoplasma-DNA och Ureaplasma-DNA. 

Urin, Vaginalsekret i urin och Cervixsekret i urin:
Provtagning

  • Urin, Sterilt provrör
  • Cervixsekret i urin, Sterilt provrör + Provpinne
  • Vaginalsekret i urin, Sterilt provrör + Provpinne


Övrigt:


Mycoplasma genitalium-DNA


Ureaplasma-DNA 

Vid misstanke hos neonatala barn

  • BAL, Sterilt provrör, minst 1mL
  • Csv, Sterilt provrör, minst 1mL
  • Nasofarynx, TRANSWAB blå
  • Trakealsekret, Sterilt provrör, minst 1mL
Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Mycoplasma genitalium-DNA och Ureaplasma-DNA:

  • Förvaras kylt

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.

Svarsrutiner:

Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

- Mycoplasma genitalium-DNA: Svar lämnas inom 1-4 vardagar.
- Mycoplasma genitalium, resistensbestämning: Svar lämnas inom 3-6 vardagar.
- Ureaplasma-DNA: Svar lämnas inom 1-4 vardagar.

Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster.