Mycoplasma genitalium och Ureaplasma urealyticum/parvum

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Ureaplasma urealyticum/parvum och Mycoplasma genitalium
Indikationer / kompletterande analyser:

Misstänkt infektion med Mycoplasma genitalium

Rekommenderad provtagning utifrån symtom.
Resistensbestämning utförs vid positivt resultat.
Beställ: Mycoplasma genitalium-DNA


Misstänkt infektion med Ureaplasma urealyticum och Ureaplasma parvum

Rekommenderad provtagning utifrån symtom.
Resistensbestämning utförs ej.
Beställ: Ureaplasma-DNA
Analys: Ureaplasma urealyticum- och Ureaplasma parvum-DNA utförs alltid tillsammans.


Misstänkt infektion med Ureaplasma urealyticum och Ureaplasma parvum hos neonatala barn

Beställ: Ureaplasma-DNA -Övr
Ange BAL, Csv, Nasofarynx eller Trakealsekret på Lokalisation
Analys: Ureaplasma urealyticum- och Ureaplasma parvum-DNA utförs alltid tillsammans.

Remiss:

- Elektroniskt i TakeCare och Labportalen
- Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi

Provtagning:

Till Provtagningsanvisning Klamydia och Gonokocker

Läs mer om hur provet ska tas under Tilläggsinformation eller på provtagningsanvisning för respektive provmaterial.

Mycoplasma genitalium-DNA och Ureaplasma-DNA

Ett prov räcker för analys av både Mycoplasma-DNA och Ureaplasma-DNA. 

Urin

Använd: Sterilt provrör
Urinen ska ha varit i blåsan minst 2 tim.
Ta första portionen urin.
För ökad känslighet kan urinprovet kompletteras med prov från vagina eller cervix. Se Vaginalsekret i urin och Cervixsekret i urin.

Vaginalsekret i urin och Cervixsekret i urin

Använd: Sterilt provrör + Provpinne
Ta första portionen urin + vaginal-/cervixsekret taget med separat Provpinne. Snurra provpinnen kraftigt i röret med urin. Kasta pinnen.

Övriga provmaterial

Använd: TRANSWAB lilla
- Cervixsekret

Mycoplasma genitalium-DNA

Använd:TRANSWAB, lila 
- Vaginalsekret

Ureaplasma-DNA 

Vid misstanke hos neonatala barn

Använd: Sterilt provrör minst 1mL prov
Se provmängder
- BAL (Bronkalveolärt lavage)
- Csv (Cerebrospinalvätska)
- Trakealsekret

Använd: TRANSWAB blå
- Nasofarynx

För utförande av provtagning, se Tilläggsinformation

Tilläggsinformation

Provtagning

Urin

Använd Sterilt provrör

Samla första portionen urin:
- Urinen ska ha hållits i blåsan minst 2 tim före provtagning.
- Första portionen urin samlas i en bägare, ca 2 cm.
- Fyll provröret till hälften med urin.
- Skruva på korken ordentligt.

Vaginalsekret i urin eller Cervixsekret i urin

Urinprov kombineras med vaginalsekret eller cervixsekret som tas med separat Provpinne.
- Ta första portionen urin i Sterilt provrör enligt ovan.
- Ta vaginal- /cervixprovet med Provpinne.
- Snurra provpinnen kraftigt i röret med urin, 10-15 sekunder.
- Pressa ut vätskan från pinnen genom att pressa den mot rörets insida.
- Kasta provpinnen och sätt på korken.

Vaginalsekret

- För in provpinnen i slidan några cm och snurra pinnen några varv utefter slidväggen.
- Stoppa pinnen i röret och bryt av vid brytpunkten.
OBS: Vid Vaginalsekret i urin ska provpinnen inte vara kvar i röret.

Cervixsekret

- Portio friläggs med spekulum, torka portio med steril tork.
- Rotera provpinnen i cervixkanalen.
- Stoppa pinnen i röret och bryt av vid brytpunkten.
OBS: Vid Cervixsekret i urin ska provpinnen inte vara kvar i röret.

Nasofarynxsekret

Bild på nasofarynxprovtagning
- Lyft patientens nästipp, för att vidga näsöppningen.
- För in pinnen längs näsbotten tills spetsen når nasofarynx.
- Låt ligga kvar i 10-15 sekunder. Vrid pinnen innan du drar ut den.
- Sätt provpinnen i provröret. Bryt av pinnen och skruva på korken.

Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Sterilt provrör och TRANSWAB

  • Förvaras kylt

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.

Svarsrutiner:

Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

- Mycoplasma genitalium-DNA: Svar lämnas inom 1-4 vardagar.
- Mycoplasma genitalium, resistensbestämning: Svar lämnas inom 3-6 vardagar.
- Ureaplasma-DNA: Svar lämnas inom 1-4 vardagar.

Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​