Ögon, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Konjunktivalsekret
  • Kornea
  • Glaskropp
Indikationer / kompletterande analyser:

Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns på provtagningsanvisning för respektive smittämne, se separata anvisningar.

Remiss:

- Elektroniskt i TakeCare och Labportalen
- Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi

Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Beställning av bakterie- och svampodling:
Beställ: Bakterieodling - Övr. Ange glaskropp på Lokalisation
Beställ: Svampodling -Övr. Ange konj, glaskropp eller kornea på lokalisation

Beställning av Mikrosporidier i kornealskrap:
Beställ: Parasiter, mikroskopi -Övr. Ange Mikrosporidier på Kliniska uppgifter och kornealskrap på Lokalisation.

Provtagning:

Konjunktivalsekret

Använd TRANSWAB orange
- Bakterieodling
- Svampodling
- Adenovirus-DNA
- HSV 1/2-DNA, akut och HSV 1/2-DNA
- Varicella zoster-DNA

Använd Klamydiaset cervix
- Klamydia-Gc-DNA
Vid behov av tunnare provpinne använd separat Provpinne tunn för provtagningen.

Provtagning Konjunktivalsekret:
Fukta provpinnen med steril fysiologisk koksaltlösning. Torka bort eventuellt purulent sekret. Rulla pinnen kraftigt mot insidan av undre ögonlocket. 
Placera pinnen i röret och bryt av.

Glaskropp/främre kammare

Provtagningen utförs av ögonspecialist.
Använd tunn spruta
- Bakterieodling
- Toxoplasma-DNA 
- Svampodling
- Adenovirus-DNA
- CMV -DNA
- HSV 1/2-DNA
- Varicella zoster-DNA

Provtagning glaskropp/främre kammare:
Ta aspirat med tunn spruta och försegla ordentligt med passande kork. Optimal provmängd är 0,2 mL (200 µl). Vid problem att få tillräcklig volym accepteras även mindre mängd för analys, provet kommer då att spädas på laboratoriet.

Kornealskrap

Provtagningen utförs av ögonspecialist.
Använd TRANSWAB orange
- Bakterieodling
- Svampodling

Hematinagarplatta kan användas för bakterieodling och svampodling efter överenskommelse med laboratoriet. Hematinagarplattan beställs på Substratenheten.

Använd TRANSWAB orange
- Adenovirus-DNA
- HSV 1/2-DNA
- Varicella zoster-DNA

Använd provpinne, objektglas och objektglasask
- Mikrosporidier, gör utstryk på objekglas. Låt lufttorka.

Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

TRANSWAB och tunn spruta

  • ​Förvars kylt

Klamydiaset och Hematinagarplatta

  • Förvaras i rumstemperatur

Objektglas

  • Utstryk på objektglas lufttorkas och förvaras i rumstemperatur
  • Skickas i ask för objektglas

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 

Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.
Svartider anges på provtagningsanvisning för respektive smittämne.​

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling konjunktivalsekret: Svar lämnas vanligen inom 2 vardagar.
- Bakterieodling kornealskrap och glaskropp: Svar lämnas vanligen inom 6 vardagar.
- Svampodling: Negativt svar lämnas efter 7 dagar, odling pågår 14 dagar.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​