Ögon, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Konjunktivalsekret
  • Kornea
  • Glaskropp
Indikationer / kompletterande analyser:
Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi

Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Vissa analyser till exempel bakterie- och svampodling beställs på övrigt. Ange typ av prov på lokalisation.

Mikrosporidier i kornealskrap beställs på Parasiter mikroskopi, övrigt. Ange Mikrosporidier på Kliniska uppgifter och kornealskrap på Lokalisation.
Provtagning:
Konjunktivalsekret
Använd TRANSWAB orange
- Bakterieodling
Svampodling
- Adenovirus-DNA
- HSV 1/2-DNA, akut och HSV 1/2-DNA
- Varicella zoster-DNA

Använd Klamydiaset cervix
Vid behov använd separat Provpinne tunn för provtagning
- Klamydia-Gc-DNA

Fukta provpinnen med steril fysiologisk koksaltlösning. Torka bort eventuellt purulent sekret. Rulla pinnen kraftigt mot insidan av undre ögonlocket.

Glaskropp/främre kammare
Prov tas som aspirat i tunn spruta.
Provtagningen utförs av ögonspecialist. 

- Bakterieodling
- Toxoplasma-DNA 
- Svampodling
- Adenovirus-DNA
- CMV -DNA
- HSV 1/2-DNA
- Varicella zoster-DNA

Kornealskrap
Provtagningen utförs av ögonspecialist.

Använd TRANSWAB orange
- Bakterieodling
- Svampodling

Hematinagarplatta kan användas för bakterieodling och svampodling efter överenskommelse med laboratoriet. Hematinagarplattan beställs på Substratenheten.

Använd TRANSWAB orange
- Adenovirus-DNA
- HSV 1/2-DNA
- Varicella zoster-DNA
 
Utstryk på Objektglas
- Mikrosporidier
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Hematinagarplatta och Klamydiaset:
  • Förvaras i rumstemperatur
Mikrosporidier:
  • Utstryk på objektglas lufttorkas och förvaras i rumstemperatur
  • Skickas i ask för objektglas
Övriga prov:
  • ​Förvara provet kylt
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet och anges på respektive smittämne.​

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling konjunktivalsekret: Svar lämnas vanligen inom 2 vardagar.
- Bakterieodling kornealskrap och glaskropp: Svar lämnas vanligen inom 6 vardagar.
- Svampodling: Negativt svar lämnas efter 7 dagar, odling pågår 14 dagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​.​