Sårsekret och hud, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Sårodling
  • Anaeroba bakterier sårsekret
Indikationer / kompletterande analyser:
​Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi

Bakterieodling:
Nedanstående uppgifter är avgörande för bedömningen av provet.
- Ange var såret sitter på kroppen.
- Ange om såret är orsakat av bett, till exempel katt eller hund.
- Ange pågående eller avslutad antibiotikabehandling.

Basal anaerobdiagnostik utförs automatiskt. Utvidgad anaerobdiagnostik utförs på prov från djupare lokalisationer, se Punktat och djupa infektioner mikrobiologisk provtagning.
Provtagning:
Du kan ta provet från såret, hud eller slemhinna. Val av provrör är beroende på frågeställning/analys.

Sårsekret
Använd TRANSWAB lila
- Bakterieodling
- ESBL-CARBA, Karbapenemresistent Acinetobacter, MRSA-DNA
- Syfilis-DNA
- Svampodling

Före provtagningen tas krustor och nekrotiskt material bort. Smetiga sår tvättas med rent vatten eller koksaltlösning. Ta därefter provet i sårkanten vid övergången mellan frisk och infekterad vävnad eller djupt nere i varhärden. 

- Mykobakterier (TB)
Använd Sterilt provrör och Provpinne
Rikligt med material ger bästa utbytet. Provtagning enligt ovan.

Hud, eksem eller slemhinna
Använd TRANSWAB lila
- Bakterieodling​
- ESBL-CARBA, Karbapenemresistent Acinetobacter, MRSA-DNA
- Syfilis-DNA
- Svampodling

Vid torr hud, fukta pinnen med koksaltlösning före provtagning. Rulla pinnen över infekterat område.
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • Förvara provet kylt​
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet och anges på respektive smittämne.​

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 1-3 vardagar.
- Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter cirka 1 vecka.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​.​​​