Punktat och djupa infektioner, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.

Bakterieodling:
Anaerob infektion ska misstänkas vid vävnadsnekros och abscessbildningar speciellt om var eller annan utsöndring är illaluktande, svartfärgad eller innehåller gas. Anaerobodling ingår i bakterieodling av sår, abscesser, biopsier och dylikt, behövs därför ej begäras särskilt för sådana prov.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi

Bakterieodling:
Nedanstående uppgifter är avgörande för bedömningen av provet.
- Ange provlokalisation och djup på såret
- Ange om utsöndringen är illaluktande, svartfärgad eller innehåller gas
- Ange om pågående eller avslutad antibiotikabehandling
Provtagning:
Provet tas i olika provrör beroende av frågeställning/analys och typ av prov.

Bakterier - ascites, ledvätska, peritonealdialysvätska (PD-vätska), pleuravätska och punktat
Använd Blodflaskor, aerob och anaerob och Sterilt provrör
- Bakterieodling punktat

Desinfektera huden och blodflaskornas membran innan provtagning. Ta provet med spruta och för över ca 5 mL per flaska och om möjligt även 1-2 mL i Sterilt provrör.
Ange i beställningen om mindre än 5 mL sprutas per flaska.

- Pleura, Bakterie-DNA, sekvensering (16S), Sterilt provrör, 0,5 mL

Bakterier - abscess, dränvätska, sekret från djupa infektioner och sinus
Använd spruta och Sterilt provrör
- Bakterieodling djup infektion
- Bakterieodling luftvägar
- Sinus (Sinussekret)

Ta provet med spruta, byt sedan kanylen mot steril propp alternativt kan materialet överföras till Sterilt provrör.

Entamöba histolytica - abscess
Använd Sterilt provrör, 3-5 mL
- Parasit-DNA-Absc

Ta provet med spruta, byt sedan kanylen mot steril propp alternativt kan materialet överföras till Sterilt provrör.

Svamp - abscess, ascites, gallvätska, pericardvätska, pleuravätska och punktat
Använd Sterilt provrör, 3-5 mL
- Svampodling 

Ta provet med spruta, byt sedan kanylen mot steril propp alternativt kan materialet överföras till Sterilt provrör.

-Pleura, Svamp-DNA, sekvensering (ITS), Sterilt provrör, 2 mL.

Då aspiration ej är möjlig
Använd TRANSWAB lila
- Bakterieodling djup infektion
- Svampodling

Ta bort krustor, nekrotiskt material och var före provtagningen. Ta prov från infekterad vävnad eller djupt nere i varhärden. Alternativt kan prov tas i sårkanten vid övergången mellan frisk och infekterad vävnad.

Smetiga sår tvättas med rent vatten eller koksaltlösning före provtagning.
 
Mykobakterier (TB) - abscess, pleuravätska och punktat 
Biopsimaterial/vävnad rekommenderas eftersom känsligheten är högre.
Använd Sterilt provrör eller Plastflaska ren med ytterhylsa
- Mykobakteriodling​
- Mykobakterie-DNA (TB)

För abscess och punktat önskas ≥ 5 mL, om möjligt 10-15 mL
För pleuravätska önskas mer än ≥ 10 mL

Patienter med extrapulmonell tbc utan samtidig lung-tbc betraktas inte som smittsamma.

Vid åtgärder som medför risk för aerosolbildning, till exempel genomspolning av dränage och fistlar från tuberkulösa abscesser, ska vårdpersonal använda andningsskydd och rummet ska vara anpassat för luftburen smitta. Läs mer om Tuberkulos på Infektion.net​
Förvaring / transport:
​Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Blodflaskor
  • Förvaras i rumstemperatur
Mykobakterier
  • Förvaras kylt​​
  • Använd alltid transporthylsa, både transporthylsa och prov ska märkas med etikett.
Övriga prov
  • ​Förvaras kylt​​​
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet och anges på respektive smittämne.​

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas inom 2-6 vardagar.

- Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter ca 1 vecka. Odling pågår i 2 veckor, kompletterande svar om växt tillkommer.
Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar, utförs ej på pinnprov.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​.​