Trakealsekret, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi

Bakterie​odling, kvantitativ odling:
Vid litet utbyte av sekret, där kvantifiering av bakterier önskas, ange om katetern sköljts med fysiologisk koksaltlösning.

Övriga specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.
Provtagning:
Prov tas som sekret eller prov från sugkateter och/eller trakealtub.

Trakealsekret taget med sugkateter
A​​n​vänd Steril provrör
- Bakterieodling, kvantitativ
- Acinetobacter,
- ChlamMycopPert,
- Legionella m.fl och
- Mykobakterier
- Svamp: Aspergillus

- Coronavirus SARS-CoV-2
- Corona SARS-CoV-2 /Influensa/RS​ 
- HSV 1/2-DNA
- Luftvägsvir, övr
- Varicella zoster
 
Kateterspetsen förs försiktigt ned utan sugkraft, via kopplingsstycket mellan trakealtub och eventuell respirator, tills det tar stopp. Sätt på sugkraft och dra katetern långsamt uppåt med roterande rörelser. För över uppsamlat trakealsekret till Sterilt provrör. 
För covid-19 prov gäller, efter provtagningen ska provröret duschas eller torkas av med ytdesinfektion.​

Bakterieodling vid litet utbyte: Katetern kan sköljas ur med 1 mL fysiologisk koksaltlösning. Ange på remissen om katetern sköljts med fysiologisk koksaltlösning.

Sugkateter och trakealtub
Använd Sterilt provrör
- Bakterieodling, kvalitativ
- Mykobakterier
- Svampodling

Klipp med steril sax av cirka 3-5 cm av sugkateterns spets och/eller trakealtubens spets. För ner provet i ett Sterilt provrör.

Alternativ provtagning
Använd TRANSWAB lila​
- Bakterieodling, kvalitativ
- Svampodling
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • Förvara provet kylt.

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 

För coronavirus SARS-CoV-2 gäller
Prov skickas enligt samma rutin som övriga luftvägsprov, ingen transporthylsa behövs. Om rörpost finns skickas prov enligt förpackningsinstruktionen för rörpost.

Coronavirus SARS-CoV-2 som skickas med post:
Se Folkhälsomyndigheten Packa Provet rätt enligt kategori B UN 3373 – Biologiskt ämne kategori B
 
Använd alltid transporthylsa vid frågeställningen Mykobakterier.
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet och anges på respektive smittämne.​

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 2 vardagar.

- Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter ca 1 vecka.
Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​.​