Cerebrospinalvätska (Csv), mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Likvor
  • Intratekal antikroppsproduktion
Akutföreskrifter:
Vid akuta frågeställningar vardagar kontaktas laboratoriet på telefon 08-123 719 99. Lördag, söndag och helgdag kontaktas jourhavande läkare via knappval.
Indikationer / kompletterande analyser:

Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata provtagningsanvisningar.

Bakterieodling

Ange typ av meningitutredning (kryssaruta vid elektronisk beställning)
– Neurokirurgisk patient och/eller shunt eller Samhällsförvärvad meningit.
Svar kan fördröjas vid felaktigt utredningsval.

Om även direktmikroskopi önskas. Gör en separat beställning för direktmikroskopi. Se Direktmikroskopi

Remiss:

- Elektroniskt i TakeCare och Labportalen
- Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi

Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Provtagning:

Provmängden är beroende av frågeställning/analys. Prioritera analysordningen vid små provvolymer.
Bild på Sterilt provrör som visar provmängd.

1-2 mL per analys

Använd Sterilt provrör, ett rör per analys
- Bakterieodling*
- Cryptococcus-Ag
- Svampodling
- Parasiter mikroskopi

*Bakterieodling:
Under helger och om tillräcklig mängd prov finns kan också en Ped blodflaska läggas till. Torka av flaskans membran med M-sprit/klorhexidinsprit och spruta i 1-2 mL av provet.

1 mL räcker till hela analyspaktet

Använd Sterilt provrör 
- CNS virus/bakterie-PCR
Se provtagningsanvisning CNS bakterier, virus och Kryptokocker -Csv

0,5-0,7 mL per analys

Använd Sterilt provrör, ett rör per analys
- Aspergillus-Ag
- Aspergillus-DNA/Candida-DNA
- Bakterie-DNA, sekvensering (16S), mindre mängder omhändertas 
- Toxoplasma-DNA

2 mL per analys

Använd Sterilt provrör, ett rör per analys
- Bakterie och svamp-DNA sekvensering 16S, ITS
- Svamp-DNA, sekvensering (ITS) 

0,5 mL räcker till analyserna nedan

Använd Sterilt provrör
- CMV-DNA kvant
- EBV-DNA, kvant
- HHV-6 kvant
- Parotitvirus-RNA

1,5 mL Csv i Sterilt provrör + samtidigt taget serumprov

Använd Sterilt provrör och Serumrör med gel, gul propp
- Borrelia CNS-Ak
- Syfilis CNS Ak
- Virus CNS Ak

Vid elektroniska beställningar skrivs 2 etiketter ut automatiskt för Csv och serumrör.

5 mL räcker till analyserna nedan

Använd Sterilt provrör
- Mykobakterieodling
- Mykobakterie-DNA

Vid mindre mängder minskar den diagnostiska känsligheten, om mindre än 1 mL kan endast odling utföras.

Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium. 

Sterilt provrör

  • Förvaras kylt​, om omedelbar transport inte är möjlig 

Blodflaska

  • ​Förvaras i rumstemperatur
  • Ska om möjligt vara på laboratoriet inom 2 timmar.

Använd alltid transporthylsa vid frågeställningen Mykobakterier.
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie rutin. 

Svarsrutiner:

S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet och anges på respektive provtagningsanvisning för analysen.​

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 1-3 vardagar, för blodflaskor 1-6 vardagar.  
Direktmikroskopi, bakterier: Se Direktmikroskopi, bakterier

- Svampodling: Positiva fynd svaras snarast, negativt svar efter cirka 1 vecka. Odling pågår i 2 veckor, kompletterande svar om växt tillkommer. Direktmikroskopi, svamp: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.

- Virus CNS Ak: Svar lämnas vanligen inom 1 vecka

Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​

Kommentar:
När prov tas för både kemi och mikrobiologi, se provtagningsordning Cerebrospinalvätska – rörtyper, rörens ordningsföljd, provmängder