Direktmikroskopi, bakterier

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Angina Vincentii
Akutföreskrifter:
Vid akuta frågeställningar vardagar kontaktas laboratoriet på telefon 08-517 719 99. Lördag, söndag och helgdag kontaktas jourhavande bakteriolog.
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om Angina Vincentii
Direktmikroskopi utförs på svalgsekret.
Beställ: Övrigt (Mikro)-övr, ange svalgsekret på lokalisation. Ange på Kliniska uppgifter att mikroskopi för Angina Vincentii önskas.

Om samtidig bakterieodling för Betahemolyserande streptokocker önskas, ta separat svalgprov.
Beställ: Betahemolyserande streptokock - Svalg

Misstanke på bakteriell infektion i normalt sterila provlokaler
Direktmikroskopi kan utföras på punktat från normalt sterila lokaler, till exempel cerebrospinalvätska eller ledvätska.

Direktmikroskopi är ett komplement till bakterieodling. Mikroskopi utförs på begäran eller efter bedömning på laboratoriet i samband med Bakterieodling.

Vid önskemål om Direktmikroskopi: Gör en separat beställning för direktmikroskopi vid beställning av Bakterieodling.
Beställ: Övrigt (Mikro)-övr ange Csv eller ledvätska på lokalisation. Ange på Kliniska uppgifter att direktmikroskopi önskas.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange att Angina Vincentii eller direktmikroskopi önskas.
Provtagning:
Övrigt (Mikro)-övr, Angina Vincentii
- svalgsekret från tonsill, Provpinne, Objektglas och Objektglasask. 

Ta sekret från det inflammerade området på tonsillen med hjälp av provpinnen. Stryk ut provet på objektglas och låt lufttorka. Objektglaset skickas i objektglasask till laboratoriet.
 
Övrigt (Mikro)-övrigt
Punktat från normalt sterila provlokaler
Direktmikroskopi anges på Kliniska uppgifter.
- cerebrospinalvätska, Sterilt provrör. Provtagning
- punktat, Sterilt provrör, 2-5 mL

Bakterieodling görs på separat beställning
- Csv, Sterilt provrör
- ledvätska, Sterilt provrör, 2-5 mL
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • Förvara provet kylt​​
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 4 timmar
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​.​​