Direktmikroskopi, bakterier

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Angina Vincentii
Akutföreskrifter:
Vid akuta frågeställningar vardagar kontaktas laboratoriet på telefon 08-123 719 99. Lördag, söndag och helgdag kontaktas jourhavande bakteriolog.
Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke om Angina Vincentii

Direktmikroskopi utförs på svalgsekret.
Beställ: Övrigt (Mikro)-övr, ange svalgsekret på lokalisation. Ange på Kliniska uppgifter att mikroskopi för Angina Vincentii önskas.

Om samtidig bakterieodling för Betahemolyserande streptokocker önskas, ta separat svalgprov.
Beställ: Betahemolyserande streptokock - Svalg

Misstanke på bakteriell infektion i normalt sterila provlokaler

Direktmikroskopi kan utföras på punktat från normalt sterila lokaler, till exempel cerebrospinalvätska eller ledvätska.

Direktmikroskopi är ett komplement till bakterieodling. Mikroskopi utförs på begäran eller efter bedömning på laboratoriet i samband med Bakterieodling.

Vid önskemål om Direktmikroskopi:
Gör en separat beställning för direktmikroskopi vid beställning av Bakterieodling.
Beställ: Övrigt (Mikro)-övr ange Csv eller ledvätska på lokalisation.
Ange på Kliniska uppgifter att direktmikroskopi önskas.

Remiss:
- Elektronisk i TakeCare och Labportalen
- Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi

Ange att Angina Vincentii eller direktmikroskopi önskas.
Provtagning:

Övrigt (Mikro)-övr, Angina Vincentii

Använd Provpinne, Objektglas och Objektglasask. 
- Svalgsekret från tonsiller 

Ta sekret från det inflammerade området på tonsillen med hjälp av provpinnen. Stryk ut provet på objektglas och låt lufttorka. Objektglaset skickas i objektglasask till laboratoriet.
 

Övrigt (Mikro)-övrigt

Punktat från normalt sterila provlokaler
Ange Direktmikroskopi  på Kliniska uppgifter.

Använd Sterilt provrör
- Cerebrospinalvätska (Csv)
- Punktat, 2-5 mL

Bakterieodling görs på separat beställning:
Använd Sterilt provrör
- Cerebrospinalvätska (Csv), 1-2 mL Provtagning
- Ledvätska, 2-5 mL

Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Utstryk på Objektglas

- Förvaras i rumstemperatur
- Skicka utstryken i Objektglasask

Sterilt provrör

- Förvaras kylt​​

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 

Svarsrutiner:

Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

- Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 4 timmar
- Angina Vincentii: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.

Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​