Bronkoalveolärt lavage, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: BAL, mikrobiologi provmängder
Indikationer / kompletterande analyser:
Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare och Labportalen
Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi

Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Bakterieodling:
Ange om det är lågvolyms-Bal med 1-10 mL sköljvätska eller ordinarie Bal med 100 mL sköljvätska.
Provtagning:

Provmängden är beroende av frågeställning/analys.
Bild på Sterilt provrör som visar provmängder.

Bronkoalveolärt lavage provmängder

2-3 mL per analys

Använd Sterilt provrör, ett rör per analys
- Aspergillus-Ag
- Bakterieodling luftvägar
- Svamp-DNA, sekvensering (ITS)
- Svampodling

1-2 mL per analys

Använd Sterilt provrör, ett rör per analys
- Coronavirus SARS-CoV-2
- Corona SARS-CoV-2/Influensa/RS
- Parasiter mikroskopi

2-3 mL räcker till analyserna nedan

Använd Sterilt provrör
- Luftvägspanel, nedre
- HSV 1/2-DNA ​
- Varicella zoster-DNA

6 mL räcker till analyserna nedan

Använd Sterilt provrör
- Aspergillus-DNA
- CMV-DNA kvant
- EBV-DNA kvant
- Pneumocyst jirov

6 mL räcker till analyserna nedan

Använd Sterilt provrör
- Mykobakteriodling
- Mykobakterie-DNA

Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Sterilt provrör

- Förvara provet kylt.
- Använd alltid transporthylsa vid frågeställningen Mykobakterier.

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 

Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet och anges på respektive smittämne.

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 1-3 vardagar.
 
- Svampodling: positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter ca 1 vecka.
Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​