Vävnad och biopsi, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Anaeroba bakterier vävnad och biopsi
  • Biopsimaterial
  • Obduktionsmaterial
Indikationer / kompletterande analyser:
Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata provtagningsanvisningar.

Bakterieodling, djup infektion: Anaerobodling ingår och behöver inte begäras separat.
Remiss:

- Elektronisk i TakeCare och Labportalen
- Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi

Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Provtagning:

Vävnad och biopsi tas i olika rör beroende på frågeställning/analys.
Formalin får inte tillsättas vid provtagningen.

Helicobacter

Använd Helicobact biopsirör
Bakterierna är mycket känsliga för uttorkning och biopsierna måste täckas helt av transportmediet.

Bakterier och Toxoplasma - rör utan tillsats

Använd Sterilt provrör - utan tillsats i röret
- Bakterieodling, djup infektion
- Mykobakterieodling, Mykobakterie-DNA, 
- Bakterie och svamp-DNA sekvensering 16S, ITS,
- Bakterie-DNA, sekvensering (16S),
- Svamp-DNA, sekvensering (ITS)
- Toxoplasma-DNA, 10-25 mg
- Ureaplasma-DNA

Sterila lokaler, vävnadsbitar - gäller operationsprover

Kontakta laboratoriet telefon 08-123 719 99.

Använd Homogeniseringsrör​ eller Sterilt provrör​
- Bakterieodling, djup infektion, minst 3-5 mm³ av vävnad per rör. 

Vid önskemål av sekvensering skickas ett separat prov i ett Sterilt provrör utan tillsats.

Svamp och virus - rör med koksalt

Använd Sterilt provrör med koksaltlösning
- Svampodling

- CMV-DNA
- EBV-DNA
- Enterovirus-RNA
- HHV-6
- HSV 1/2-DNA
- Parvovirus B19-DNA
- Varicella zoster-DNA

Vävnad:
Minst 2 mm läggs i Sterilt provrör med 0,5 mL-1,0 mL fysiologisk koksaltlösning.

Obduktionsmaterial:
Lägg ungefär 1cm³ material i Sterilt provrör med några droppar fysiologisk koksaltlösning. Formalin får inte tillsättas.

Förvaring / transport:

​Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Sterilt provrör och Helicobact biopsirör

​​​- Förvaras kylt​​​​
- Omgående transport till laboratoriet
- Använd alltid transporthylsa vid frågeställningen Mykobakterier

Homogeniseringsrör

- Förvaras i rumstemperatur
- Omgående transport till laboratoriet.​

Svarsrutiner:

S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.
Svarstid anges på respektive provtagningsanvisning.​​

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling djup infektion: Svar lämnas vanligen inom 2-4 vardagar, negativt svar efter 10-14 vardagar.

- Ureaplasma-DNA: Svar lämnas inom en vecka.

- Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit. Negativt svar lämnas efter 7 dagar, odlingen pågår 14 dagar.
- Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.

Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​