Benmärg, mikrobiologi provmängder

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.​

För kontroll av bakterieförekomst i blodprodukter se anvisning för Trombocytkoncentrat och andra blodprodukter
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Ange misstanke om Brucella på remissen, se  anvisning för Brucella
Provtagning:
Provmängden och val av provrör är beroende av frågeställning/analys. 
Bild på Sterilt provrör som visar provmängd.

0,5-2 mL per analys
Använd Pediatrisk blodflaska eller Sterilt provrör
- Bakterieodling djup infektion

0,5-2 mL per analys
Använd Na-heparinrör, mörkblå propp
- Svampodling

0,5-2 mL räcker till analyserna nedan
Använd EDTA-rör, lila propp
- CMV-DNA
- HHV-6
- Parvovirus B19-DNA

3-5 mL räcker till analyserna nedan    
Använd MYCO/F Lytic blodflaska Kontrollera att flaskan inte är för gammal

- Mykobakterieodling
- Mykobakterieodling inklusive direktmikroskopi, lägg till Na-heparinrör, mörkblå propp
Vid liten provmängd kan 1-3 mL accepteras.
  
Utstryk på objektglas
Använd Provpinne, Objektglas och Objektglasask
- Leishmania

Gör utstryk från benmärgspunktat, låt utstryken torka ordentligt innan de placeras i transportasken för objektglas.
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Pediatrisk och MYCO/F Lytic blodflaska samt utstryk på objektglas:
  • Förvaras i rumstemperatur
Övriga prov:
  • Förvaras​ kylt.​
Använd alltid transporthylsa vid frågeställningen Mykobakterier. 
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet och anges på respektive smittämne.

​ Svarstid där separata anvisningar saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas inom 2-6 vardagar.

- Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter ca 1 vecka. Odling pågår i 4 veckor, kompletterande svar om växt tillkommer.
Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar 
Ackreditering:
​​För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​.​