Benmärg, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns på anvisning för respektive smittämne.​

För kontroll av bakterieförekomst i blodprodukter se anvisning för Trombocytkoncentrat och andra blodprodukter
Remiss:
- Elektronisk i TakeCare och Labportalen
- Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi

Specifika remissuppgifter anges på respektive provtagningsanvisningar.

Ange misstanke om Brucella, Burkholderia eller Francisella på remissen
Provtagning:
Provmängden och val av provrör är beroende av frågeställning/analys. 
Bild på Sterilt provrör som visar provmängd.
 

0,5-2 mL per analys

Använd Pediatrisk blodflaska eller Sterilt provrör
- Bakterieodling djup infektion
 

0,5-2 mL per analys

Använd Na-heparinrör, mörkblå propp
- Svampodling
 

0,5-2 mL räcker till alla analyserna nedan

Använd EDTA-rör, lila propp
- CMV-DNA
- HHV-6
- Parvovirus B19-DNA
 

3-5 mL räcker till alla analyserna nedan   

Använd MYCO/F Lytic blodflaska Kontrollera att flaskan inte är för gammal
- Mykobakterieodling
- Mykobakterieodling inklusive direktmikroskopi, lägg till Na-heparinrör, mörkblå propp
Vid liten provmängd kan 1-3 mL accepteras.
 

Utstryk på objektglas

Använd Provpinne, Objektglas och Objektglasask
- Leishmania

Gör utstryk från benmärgspunktat, låt utstryken torka ordentligt innan de placeras i transportasken för objektglas.
Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium

Blodflaskor samt utstryk på objektglas

- Förvaras i rumstemperatur

Övriga prov

- Förvaras​ kylt.​

Använd alltid transporthylsa vid frågeställningen Mykobakterier.

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.

Svarsrutiner:

S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet
Svarstider anges på anvisning för respektive smittämne.

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas inom 2-6 vardagar
- Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter ca 1 vecka. Odling pågår i 4 veckor, kompletterande svar om växt tillkommer
- Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar 

Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​