Bronkialsekret, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Borstprov
  • Skyddad borste
Indikationer / kompletterande analyser:
Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns på provtagningsanvisning för respektive smittämne.
Remiss:
- Elektronisk i TakeCare och Labportalen
- Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi
Provtagning:

Val av provrör är beroende på frågeställning/analys.

Borstprov/skyddad borste

Använd BHI-HIA-rör
- Bakterieodling luftvägar
- Svampodling

Ta provet med steril engångsdubbelkateter. Efter provtagning, för ut borsten ur katetern, klipp av med steril sax och lägg ned borsten i BHI-HIA-rör.

Bronkialsekret (Bronk), 2-3 mL per analys

Bild på Sterilt provrör som visar provmängd.

Använd Sterilt provrör
- Bakterieodling luftvägar
- Mykobakterieodling
- Mykobakterie-DNA
- Svampodling

Pinnprov - bronkialsekret

Använd TRANSWAB lila
Vid liten provmängd kan bronkialsekret tas med provpinne.
- Bakterieodling luftvägar
- Svampodling

Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

BHI-HIA-rör, Sterilt provrör och TRANSWAB

- Förvara provet kylt
- Använd alltid transporthylsa vid frågeställningen Mykobakterier

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.

Svarsrutiner:

S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet
Svarstider anges på anvisning för respektive smittämne.

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling luftvägar: Svar lämnas inom 1-3 vardagar
- Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter ca 1 vecka. 
- Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.

Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​