Sputum, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Akutföreskrifter:
​Mykobakterier TB
Akut mikroskopi kan utföras efter telefonkontakt, telefon 08-517 719 99. Observera att känsligheten är lägre och att provet måste komma till laboratoriet före klockan 15.00 vardagar.
Indikationer / kompletterande analyser:
​Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.

Vid misstanke om bronkiektasier eller Kartageners syndrom(PCD)​
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
 
Svamp-DNA sekvensering
Utförs på begäran vid misstanke om annan svamp än Aspergillus och Candida. Kontakta laboratoriet före provtagning, telefon 08-517 719 99.
Provtagning:
Ordinarie provtagning
Använd Sputumburk
- Acinetobacter, Bakterieodling, Bakterieodling CF, ChlamMycopPert, Legionella m.fl
- Coronavirus SARS-CoV-2. ​Hygienrutiner se Vårdhygien Vårdgivarguiden
- Mykobakterieodling och Mykobakterie-DNA
- Aspergillus-DNA, Svampodling, Svamp-DNA sekvensering
- Parasiter mikroskopi
- Pneumocystis jirovecii-DNA

Märk både ytter- och innerburk med etiketter.
Ta provet om möjligt innan antibiotikabehandling, på morgonen då det är lättast att hosta upp sekret som ansamlats under natten. Upphostningen ska komma från djupet av de nedre luftvägarna.

Coronavirus SARS-CoV-2​
Efter provtagningen ska provburken duschas eller torkas av med ytdesinfektion.​

Mykobakterier TB
Två till tre prov från olika dagar rekommenderas.

Provtagning, inducerat sputum
Använd Sputumburk
- Mykobakterieodling och Mykobakterie-DNA
- Pneumocyst jirovecii-DNA

Märk både ytter- och innerburk med etiketter.
Låt patienten inhalera hypertonisk NaCl (3-5%) i 10-20 min. Patienten bör undvika fast föda före provtagning. Vi rekommenderar också att patienten borstar tänder (utan tandkräm), tunga och munhålans slemhinnor samt gurglar och snyter sig innan provtagningen. Upphostning samlas i sputumburken.

Alternativ provtagning för cystisk fibros (CF)
På patienter som inte kan producera ett sputumprov kan ett hostprov, Cough swab tas. Provet har sämre sensitivitet men bra specificitet. Provtagning Cough swab
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium. 
  • Förvara provet kylt
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutin. Gäller även coronavirus SARS-CoV-2.

Prov som skickas med post:
Se Folkhälsomyndigheten Packa Provet rätt enligt kategori B UN 3373 – Biologiskt ämne kategori B.
 
Använd alltid transporthylsa vid frågeställningen Mykobakterier.
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet och anges på respektive smittämne.​

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 2 vardagar.

- Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter ca 1 vecka.
Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​.​​​
Kommentar:
Bakterieodling
Provets representativitet undersöks med hjälp av mikroskopi. Om cellbilden visar att provet består av saliv görs ingen odling.