Cystisk fibros (CF), bakterieodling

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Cough swab
  • Hostprov
  • Bronkiektasier
Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke om infektion eller kolonisation hos CF patienter

Beställ: Bakterieodling CF -sputum, -Cough swab

Cough swab, tas på patienter med CF som inte kan producera ett sputumprov. Provet har sämre sensitivitet men bra specificitet hos patienter med CF. Odlas inte kvantitativt.

OBS, cough swab är endast validerat för patienter med CF, ej validerat på andra patientgrupper.

Misstanke om infektion eller kolonisation hos patienter med bronkiektasier 

Beställ: Bakterieodling CF -sputum

Misstanke om infektion eller kolonisation hos patienter med Kartageners syndrom (PCD)​

Beställ: Bakterieodling CF -sputum

Remiss:
Elektroniskt i TakeCare och Labportalen
Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi
 
Ange kliniska data, tidigare/pågående/planerad antibiotikabehandling.
Provtagning:

​Bakterieodling CF

Använd Sputumburk
- Cough swab
 
Provtagning Cough swab:
Pinnen från provset TRANSWAB placeras i svalget utan att nudda tunga eller svalg och patienten retas att hosta.
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 

Sputumburk och TRANSWAB

- ​Förvara provet kylt.
 
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.
Felkällor: Analysresultat kan påverkas av tidigare/pågående antibiotikabehandling och lång transporttid. Det är viktigt att provet utgörs av upphostning från de nedre luftvägarna och inte bara av saliv.
Svarsrutiner:
​Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

- Bakterieodling CF: Svar lämnas vanligen inom 2 vardagar.
Hos CF-patient görs även typning och resistensbestämning av mindre mängd av relevanta kolonisatör, ex P. aeruginosa, B. cepacia.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​

Kommentar:
​Resultat av direktmikroskopi anges på svaret som ”Provet är representativt”, ”Provet är tveksamt representativt” eller ”Provet består av saliv. Hos CF-patienter odlas alla prov, även saliv.