Luftvägsvirus

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Luftvägsvirus
Vid misstanke om akut infektion​ av luftvägsvirus​:
Nasofarynxprov tas som aspirat eller sekret (pinnprov). ​Beställningen omfattar övriga luftvägsvirus förutom Influensa/RSV och coronavirus SARS-CoV-2.​

Beställ: Luftvägsvir,övr -BAL, -Nf, -Nf asp, -Trak
Analys: Adenovirus-DNA, bocavirus-DNA, coronavirus-RNA (229E, NL63, OC43/HKU1), enterovirus-, metapneumovirus-, parainfluensavirus typ 1-4- och rhinovirus-RNA.​

Influensavirus/RSV 
Analyseras alltid i kombination med coronavirus SARS-CoV-2-RNA, se ​Coronavirus SARS-CoV-2, influensa A- och B- virus samt RS-virus-RNA​

Enterovirus-D68-RNA
Vid svår luftvägssjukdom eller neurologiska komplikationer. Viruset påvisas framförallt i luftvägarna. Analysen kan utföras vardagar efter överenskommelse med jourhavande virolog.​
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Elektronisk beställning
Pappersremiss kan användas. Luftvägsvirus beställs på Annan undersökning/övrigt. Märk provet med etiketten E2.

Provtagning:
Luftvägsvir,övr
- nasofarynxsekret, TRANSWAB blå eller reservrutin TRANSWAB lila med tunn provpinne, Provtagning nasofarynx​
- nasofarynxaspirat, Trakealsugset och sugkateter.
- bronkoalveolärt lavage (BAL), Sterilt provrör. Provmängder BAL​
- trakealsekret, Sterilt provrör. Provtagning trakealsekret​

Luftvägsvirus kan tas på ett prov tillsammans med Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Pertussis och Parapertussis. Utöver dessa kan Legionella och Chlamydophila psittaci beställas på prov från nedre luftvägar.​​
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • Förvara provet kylt.
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Luftvägsvirus: adeno-, boca-, corona-, entero-, metapneumo-, parainfluensa- och rhinovirus: Svar lämnas inom 1-3 vardagar.
Influensa A-virus, influensa B-virus, RS-virus och coronavirus SARS-CoV-2 ingår inte i beställningen. ​

Enterovirus-D68: Svar lämnas inom 1-4 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​.​​​