Pertussis

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Kikhosta
  • Bordetella pertussis
Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke om kikhosta (pertussis)

Beställ: Luftvägpanel, övre -Nf, Nf asp, Sv
Pertussis-DNA ingår i Luftvägpanel, övre
Se provtagningsanvisning Luftvägspatogener - bakterier och virus

Beställ Pertussis-Ak -S
Analys: Pertussis FHA IgA och IgG samt Pertussis toxin IgA och IgG utförs alltid tillsammans.

Bedömning av pertussisimmunitet

Beställ: Pertussisimmunitet -S

Läs mer om Pertussisanalyser under Tilläggsinformation

Tilläggsinformation

Pertussis

Vid misstanke om aktuell pertussis rekommenderas luftvägsprov för påvisande av pertussis-DNA och/eller serum för antikroppspåvisning, beroende på hur länge patienten har haft symtom. Störst chans att påvisa DNA är tidigt i förloppet.

Antikroppsbestämningen blir positiv efter ca 3-4 veckor, uppföljande prov kan behövas om provet är taget tidigare i förloppet. Ange insjukningsdatum och eventuellt tidigare vaccination i anamnesen på beställningen.

Hos individer med IgA-brist kan analysresultatet för Pertussistoxin-IgA och FHA-IgA bli falskt negativa. I Sverige förekommer denna brist hos ca 1/600 individer.

Vid tolkning av serologin bedöms både IgG- och IgA-antikroppar och de flesta individer med kikhosta svarar med stegring i båda dessa antikroppsklasser. Personer över 50 år kan vid pertussisinfektion ibland svara med endast ett positivt FHA-IgA vilket innebär att hos patienter i den åldersgrupp med IgA-brist kan pertussis inte påvisas med serologi.

Om prov är taget i tidigt skede och klinisk misstanke kvarstår rekommenderas nytt uppföljande prov för ny bedömning. Ingen screening för IgA-brist utförs.

Remiss:

- Elektroniskt i TakeCare och Labportalen
- Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi

Provtagning:

Luftvägspanel, övre

Använd TRANSWAB blå
- Nasofarynxsekret, Provtagning nasofarynx

Använd Trakealsugset och sugkateter
- Nasofarynxaspirat

Använd TRANSWAB lila
- Svalgsekret, bakre svalgvägg, Provtagning svalg

Pertussis-Ak och Pertussisimmunitet

Använd Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp
- Blod (serum)

Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium

TRANSWAB, Trakealsugset

- Förvaras kylt.

Serumrör

Ocentrifugerat prov:
- Rumstemp: Max 1 dygn
- Kylt: max 3 dygn
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Centrifugerat prov:
- Kylt: max 1 vecka
- Provet kan transporteras i rumstemperatur

Prov som skickas med post

Svarsrutiner:

Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet

- Luftvägspanel övre: Svar lämnas inom 6 timmar
- Pertussis-Ak: Svar lämnas inom 1-2 veckor.
- Pertussisimmunitet: Svar lämnas inom 1-2 veckor.

Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​