Nasofarynxsekret och aspirat, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.
Provtagning:
Ta prov från nasofarynx med tunn provpinne eller som aspirat.

Pinnprov
Anv​änd TRANSWAB blå eller eSwab blå
- Bakterieodling
- Meningokockodling

​Använd TRANSWAB blå
- HSV 1/2-DNA
- Morbillivirus-RNA​

- ChlamMycopPert
- Coronavirus SARS-CoV-2
- Corona SARS-CoV-2/Influensa/RS
- Luftvägsvir, övr

Bild på hur du tar pinnprov
Lyft patientens nästipp, för att vidga näsöppningen. För in pinnen längs näsbotten tills spetsen når nasofarynx. Låt ligga kvar i 10-15 sekunder. Vrid pinnen innan du drar ut den.

Reservrutin då TRANSWAB blå saknas

Efter provtagningen
Länk till instruktionsblad​
- Coronavirus SARS-CoV-2 och Corona SARS-CoV-2/Influensa/RS​:
Snurra provpinnen kraftigt i vätskan 15-20 sekunder. Ta ur och kasta provpinnen och skruva på korken.​ Duscha eller torka av ​provröret med ytdesinfektion.​​

- ChlamMycopPert,Influensa/RSV och Luftvägsvir, övr​:
Sätt provpinnen i provröret. Bryt av provpinnen och skruva på korken.​

Aspirat
Aspirat tas med trakealsugset kopplat till vakuumsug eller spruta.
- ChlamMycopPert
- Coronavirus SARS-CoV-2
- Corona SARS-CoV-2/Influensa/RS​
- HSV 1/2-DNA
- Luftvägsvir, övr
- Morbillivirus

Bild ​på hur du tar aspirat
Använd Trakealsugset med sugkateter med vakuumsug:
Koppla sugkatetern till det lilla munstycket på sugsetet och en vakumsug till det stora. För in sugkatetern längs nässkiljeväggen tills spetsen når nasofarynx. Sug tills nasofarynxsekret syns i sugkatetern. Sug efter med 2-3 mL fysiologisk koksaltlösning ner i röret och sätt på skruvlocket.

Om vakuumsug saknas kan 10-20 mL-spruta användas istället.​

Efter provtagning av Covid-19 prov
Coronavirus SARS-CoV-2 och Corona SARS-CoV-2/Influensa/RS​. Duscha eller torka av ​provröret med ytdesinfektion.​​​
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium​
  • Förvara provet kylt.
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 

För coronavirus SARS-CoV-2 gäller
Prov skickas enligt samma rutin som övriga luftvägsprov, ingen transporthylsa behövs. Om rörpost finns skickas prov enligt förpackningsinstruktionen för rörpost.

Coronavirus SARS-CoV-2 som skickas med post:
Se Folkhälsomyndigheten Packa provet rätt enligt kategori B UN 3373 – Biologiskt ämne kategori B.
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet och anges på respektive smittämne.

Svarstid där separat anvisning saknas: 
Bakterieodling: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​.​