Nasofarynxsekret och aspirat, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.
Remiss:
Elektronisk remiss: TakeCare och Labportalen
Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi

Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.
Provtagning:

Ta prov från nasofarynx med tunn provpinne eller som aspirat.

Pinnprov

Anv​änd TRANSWAB blå
- Bakterieodling
- Coronavirus SARS-CoV-2
- Corona SARS-CoV-2/Influensa/RS
- HSV 1/2-DNA och HSV 1/2-DNA, akut
- Luftvägspanel, övre
- Meningokockodling
- Morbillivirus-RNA​

Bild på hur du tar pinnprov
Lyft patientens nästipp, för att vidga näsöppningen. För in pinnen längs näsbotten tills spetsen når nasofarynx. Låt ligga kvar i 10-15 sekunder. Vrid pinnen innan du drar ut den. Sätt provpinnen i provröret. Bryt av pinnen och skruva på korken.​

Efter provtagning av Covid-19 prov:
- Coronavirus SARS-CoV-2 och Corona SARS-CoV-2/Influensa/RS​:
Snurra provpinnen kraftigt i vätskan 15-20 sekunder. Ta ur och kasta provpinnen och skruva på korken.​​​ Länk till instruktionsblad​

Aspirat

Använd Trakealsugset med sugkateter kopplat till vakuumsug eller spruta.
- Coronavirus SARS-CoV-2
- Corona SARS-CoV-2/Influensa/RS​
- HSV 1/2-DNA
- Luftvägspanel, övre
- Morbillivirus
 
Bild ​på hur du tar aspirat
Koppla sugkatetern till det lilla munstycket på sugsetet och en vakumsug till det stora. För in sugkatetern längs nässkiljeväggen tills spetsen når nasofarynx. Sug tills nasofarynxsekret syns i sugkatetern. Sug efter med 2-3 mL fysiologisk koksaltlösning ner i röret och sätt på skruvlocket.
Om vakuumsug saknas kan 10-20 mL-spruta användas istället.​
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium​
  • Förvara provet kylt.
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet och anges på respektive smittämne.

Svarstid där separat anvisning saknas: 
- Bakterieodling: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​