Luftvägspatogener - bakterier och virus

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:

Luftvägspanel

Vid misstanke om övre eller nedre luftvägsinfektion, även långvarig nedre luftvägsinfektion och atypisk pneumoni.

Luftvägspanel övre

Luftvägspanel för övre luftvägarna tas vid misstanke om övre luftvägsinfektion. Nasofarynxprov rekommenderas.

Svalgprov har låg känslighet vid analys av luftvägsvirus och negativa resultat ska tolkas med försiktighet. Därför rekommenderas nasofarynxprov. 

Beställ: Luftvägpanel, övre -Nf, -Nf asp, -Sv, -Övr ange provmaterial i på Lokalisation.

Analys: Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus 229E, Coronavirus HKU1, Coronavirus NL63, Coronavirus OC32, Coronavirus SARS-CoV-2, Influensa A-virus, Influensa B-virus, Metapneumovirus, Parainfluensavirus 1-4, RS-virus, Rhino-/Enterovirus , Bordetella pertussis, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pnenumoniae

Metoder särskiljer inte rhino- och enterovirus.

Luftvägspanel nedre

Luftvägspanel för nedre luftvägarna tas vid misstanke om nedre luftvägsinfektion. Sputum, trakealsekret eller BAL rekommenderas.

Beställ: Luftvägspanel, nedre: -BAL, -Sput, -Trak, -Övr ange provmaterial i på Lokalisation.

Analys: Samma ingående analyser som för Luftvägspanel övre med tillägg av Legionella pneumophila, Legionella species och Chlamydophila psittaci

Läs mer om C. psittaci och Legionella under Tilläggsinformation

Misstanke om aktuell Legionella-infektion

Prov från nedre luftvägar och urinprov, bör tas samtidigt. Se även indikationer tillägg

Beställ: Luftvägspanel, nedre: -BAL, -Sput, -Trak, -Övr
Vid påvisning av Legionella-DNA utförs alltid Legionellaodling.

Beställ: Legion/Pneumok-Ag -U
Se provtagningsanvisning Legionella- och pneumokockantigen i urin.

Misstanke om kikhosta (pertussis)

Beställ: Luftvägpanel, övre -Nf,
Beställ Pertussis-Ak -S
Se provtagningsanvisning Pertussis

För infektion med Corona SARS-CoV-2-, influensa- och RS-virus

Se provtagningsanvisning Corona SARS-CoV-2-, influensa- och RS-virus

Tilläggsinformation

Chlamydophila psittaci (psittakos, ornitos)

C. psittaci är en ovanlig orsak till pneumoni som särskilt ses hos individer som har nära fågelkontakt. C. psittaci kan även ge influensaliknande sjukdomsbild och inkubationstiden är oftast 5-14 dagar, men kan vara upp mot en månad. Bakterien smittar väldigt sällan mellan människor, utan uppträder nästan alltid som en zoonos, där människor smittas av fåglar.

Legionella

Legionellainfektion är en ovanlig, men allvarlig orsak till pneumoni. Legionellabakterier växer inte fram vid vanlig bakterieodling, varför specialdiagnostik krävs. DNA-påvisning av Legionella på nedre luftvägsprov kan användas för att diagnosticera samtliga Legionellaarter. Positiva DNA-prov odlas för vidare art- och serotypning.

Urinantigentest kan endast användas för att diagnosticera Legionella pneumophila serogrupp 1, den vanligaste orsaken till svår Legionella-pneumoni. Urinantigentestet kan inte användas för att utesluta Legionellainfektion, eftersom testen inte täcker övriga serogrupper av Legionella pneumophila och inte heller övriga Legionellaarter. Negativt testresultat utesluter inte heller Legionellainfektion med Legionella pneumophila serogrupp 1.

Remiss:

- Elektroniskt i TakeCare och Labportalen
- Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi

Provtagning:

Se provtagningsanvisning Corona SARS-CoV-2-, influensa- och RS-virus-RNA

Luftvägspanel, övre

Använd TRANSWAB blå
- Nasofarynxsekret, Provtagning nasofarynx

Använd Trakealsugset och sugkateter
- Nasofarynxaspirat, Provtagning nasofarynx

Använd TRANSWAB lila
- Svalgsekret, bakre svalgvägg, Provtagning svalg

Luftvägspanel, nedre

Använd Sterilt provrör
- Bronkoalveolärt lavage (BAL), Provmängder BAL
- Trakealsekret, Provtagning trakealsekret

Använd Sputumburk
- Sputum, Provtagning Sputum

Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium

TRANSWAB, Sterilt provrör, Sputumburk

- Förvaras kylt.

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.

Svarsrutiner:

Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Vid beställning med pappersremiss kan svar tidigast lämnas efter 1-3 vardagar.

- Luftvägspanel övre: Svar lämnas inom 6 timmar

- Luftvägspanel nedre: Svar lämnas inom 6 timmar för alla ingående analyser förutom Legionella species och Chlamydophila psittaci där svar lämnas inom 1-3 vardagar.

- Legionellaodling utförs endast om Legionella-DNA påvistats: Svar lämnas inom 7-10 dagar efter positiv DNA-påvisning.

- Beställning övrigt, där provmaterial inte anges: Svar lämnas inom 1-3 vardagar.

 

Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​