Legionella- och Pneumokockantigen i urin

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:

Pneumoni med misstanke om pneumokocketiologi

Beställ: Legionella/Pneumokock-Ag -U
Analys: Legionella pneumophila serogrupp 1-Ag, Streptococcus pneumoniae-Ag, utförs alltid tillsammans.
 
Analysen används för snabb detektion av pneumokockantigen i urin hos patienter med pneumoni.


Vid misstanke om aktuell Legionella-infektion

Kombinera urinprovet med provtagning från nedre luftvägar,
se Luftvägspatogener - bakterier och virus
Remiss:

Elektronisk beställning i TakeCare och Labportalen

Pappersremiss Klinisk mikrobiologi

Provtagning:

Legionella/Pneumokock-Ag

- Urin, 2-9 mL. Provtagning urin
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Sterilt provrör

- Förvaras i rumstemperatur om analysen sker inom ett dygn.
- ​Kan förvaras i kyl​ upp till 1 vecka.
 
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

- Legionella/Pneumokock-Ag: Svar lämnas inom 4 timmar.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​