Svalgsekret, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Bakre svalgvägg
  • Bakterieodling svalg
  • Betahemolyserande streptokocker
Indikationer / kompletterande analyser:
Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.

Misstanke om bakteriell tonsillit och negativ snabbtest eller allergi

Beställ: Betahemolyserande streptokock -Svalg


Misstanke om bakteriell faryngotonsillit med atypisk presentation

Beställ: Bakterieodling - Svalg
Analys: Arcanobakterier och Betahemolyserande streptokocker utförs alltid tillsammans.
Remiss:

Elektronisk remiss: TakeCare och Labportalen
Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi

Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.
 
För Betahemolyserande streptokocker och Bakterieodling:
- Elektronisk beställning
Separata beställningar för betahemolyserande streptokocker och bakterieodling svalg.
 
- Beställning med pappersremiss
Betahemolyserande streptokocker: markera analysen svalg bakterieodling och märk röret med etiketten E1.   
Bakterieodling svalg: skriv in analysen på Annan undersökning. Ange provmaterial och märk röret med etiketten E2.
Provtagning:

Tonsiller

Använd TRANSWAB lila
- Bakterieodling (Arcanobakterier och betahemolyserande streptokocker ingår).
- Betahemolyserande streptokocker
- Difteriodling
- Fusobacterium necrophorum-DNA
- Gonokockodling
- HSV 1/2-DNA, akut och HSV 1/2-DNA
- Svampodling
 
Rulla provtagningspinnen över båda tonsillerna samt för in pinnen under kanten på eventuella beläggningar. Undvik att vidröra tungan och slemhinnor med provtagningspinnen. Efter provtagning, sätt provpinnen i röret. Bryt av pinnen och skruva på korken.
 

Tonsiller + bakre svalgvägg

Använd TRANSWAB lila
- MRSA-DNA
- Adenovirus-DNA

Rulla provtagningspinnen över båda tonsillerna samt för in pinnen under kanten på eventuella beläggningar. Därefter skrapas även bakre svalgväggen med samma provpinne. Undvik att vidröra tungan och övriga slemhinnor med provtagningspinnen. Efter provtagning, sätt provpinnen i röret. Bryt av pinnen och skruva på korken.


Tonsiller - utstryk på objektsglas

Använd provpinne, objektglas och objektglasask
- Angina vincentii

Ta sekret från det inflammerade området på tonsillen. Stryk ut provet på objektglas och låt lufttorka. Objektglaset skickas i objektglasask till laboratoriet.
 

Bakre svalgvägg

Använd TRANSWAB lila
- Karbapenemresistent Acinetobacter
- Luftvägspanel, övre

Använd Klamydiaset cervix
- Klamydia-Gc-DNA

Skrapa bakre svalgväggen med provpinnen så att celler kommer med. Efter provtagningen, sätt provpinnen i provröret och bryt av pinnen och skruva på korken. ​
Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium

TRANSWAB

  • Förvara provet kylt.​


Klamydiaset och utstryk

  • Kan förvaras i rumstemperatur


Skicka pro​​vet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.

Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet och anges på respektive smittämne.​

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 1–3 vardagar. Positiva fynd av difteri telefonbesvaras inom 1-2 veckor.
   
- Betahemolyserande streptokocker: Svar lämnas vanligen inom 1–3 vardagar.

- Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter ca 1 vecka.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​

Kommentar:
Vid epidemiologisk undersökning av betahemolyserande streptokocker grupp A bör samråd ske med laboratoriet, telefon 08-123 719 99.