Svalgsekret, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Bakre svalgvägg
  • Bakterieodling svalg
  • Betahemolyserande streptokocker
Indikationer / kompletterande analyser:
Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.
 
Misstanke om bakteriell tonsillit och negativ snabbtest eller allergi.
Beställ: Betahemolyserande streptokock -Svalg
 
Misstanke om bakteriell faryngotonsillit med atypisk presentation.
Beställ: Bakterieodling - Svalg
Analys: Arcanobakterier och Betahemolyserande streptokocker utförs alltid tillsammans.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.
 
För Betahemolyserande streptokocker och Bakterieodling:
- Elektronisk beställning
Separata beställningar för betahemolyserande streptokocker och bakterieodling svalg.
 
- Beställning med pappersremiss
Betahemolyserande streptokocker: markera analysen svalg bakterieodling och märk röret med etiketten E1.   
Bakterieodling svalg: skriv in analysen på Annan undersökning. Ange provmaterial och märk röret med etiketten E2.
Provtagning:
Tonsiller
Använd TRANSWAB lila eller eSwab rosa
- Bakterieodling (Arcanobakterier och betahemolyserande streptokocker ingår).
- Betahemolyserande streptokocker
- Difteriodling
- Fusobacterium necrophorum-DNA
- Gonokockodling
- Svampodling

Använd Klamydiaset cervix
- för HSV 1/2-DNA. Den rosa pinnen används för provtagning.

Rulla provtagningspinnen över båda tonsillerna samt för in pinnen under kanten på eventuella beläggningar. Undvik att vidröra tungan och slemhinnor med provtagningspinnen. Efter provtagning, sätt provpinnen i röret. Bryt av pinnen och skruva på korken.

Tonsiller + bakre svalgvägg
 Använd TRANSWAB lila eller eSwab rosa
- för MRSA-DNA

Använd ​TRANSWAB lila
- Adenovirus-DNA

Rulla provtagningspinnen över båda tonsillerna samt för in pinnen under kanten på eventuella beläggningar. Därefter skrapas även bakre svalgväggen med samma provpinne. Undvik att vidröra tungan och övriga slemhinnor med provtagningspinnen. Efter provtagning, sätt provpinnen i röret. Bryt av pinnen och skruva på korken.

Tonsiller - utstryk på objektsglas
Använd provpinne, objektglas och objektglasask
- Angina vincentii

Ta sekret från det inflammerade området på tonsillen. Stryk ut provet på objektglas och låt lufttorka. Objektglaset skickas i objektglasask till laboratoriet.

Bakre svalgvägg
Använd TRANSWAB lila
- ChlamMycopPert​
- Karbapenemresistent Acinetobacter

Använd Klamydiaset cervix
- Klamydia-DNA Den rosa pinnen används för provtagning.

Skrapa bakre svalgväggen med provpinnen så att celler kommer med. Efter provtagningen, sätt provpinnen i provröret och bryt av pinnen och skruva på korken. ​
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium

TRANSWAB, eSwab och Klamydiaset
  • ​​Förvara provet kylt.​
Skicka pro​​vet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet och anges på respektive smittämne.​

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 1–3 vardagar. Positiva fynd av difteri telefonbesvaras inom 1-2 veckor.
   
- Betahemolyserande streptokocker: Svar lämnas vanligen inom 1–3 vardagar.

- Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter ca 1 vecka.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​.​​​​
Kommentar:
Vid epidemiologisk undersökning av betahemolyserande streptokocker grupp A bör samråd ske med laboratoriet, telefon 08-517 719 99.