Coronavirus SARS-CoV-2, influensa A- och B- virus samt RS-virus-RNA

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Covid-19, PCR
Indikationer / kompletterande analyser:
​​Coronavirus SARS-CoV-2-RNA
​Det finns regionala riktlinjer för provtagning,
Provtagningsindikation och provtagning, Vårdgivarguiden

Virusni​​​våerna brukar vara höga i övre luftvägsprov vid symtomdebut, och även några dagar före och/eller efter insjuknandet. Senare i sjukdomsförloppet kan virusnivåerna istället vara högre i de nedre luftvägarna hos vissa patienter. 

Vid misstanke om akut luftvägsinfektion covid-19.
Beställ: 1 Coronavirus SARS-CoV-2 -BAL, -F, -Nf,-Nf asp, -S (serum), -Sput, -Trak, -Övr ange typ av prov på Lokalisation.

Nasofarynxprov rekommenderas. 
Enligt Folkhälsomyndigheten rekommenderas inte svalgprov som enda prov vid misstanke om covid-19. Svalgsekret kan vid behov beställas på övrigt.

Vid utvidgad utredning kan prov även tas från feces. Serumprov tas i särskilda fall på känd covid-19 patient.

Självprovtagning, till exempel vid smittspårning
Provtagning från näsa, svalg och saliv
Beställ: Coronavirus SARS-CoV-2-RNA 
(självprovtagning) - NäsSvSal

Corona SARS-CoV-2/Influensa/RS 

Vid misstanke om akut luftvägsinfektion med covid-19 eller influensa/RS-virus.​
Beställ: 2 Coronavirus SARS-CoV-2/Influensa/RS -BAL, -Nf, -Nf asp, -Trak, - Övr ange typ av prov på Lokalisation. 

Nasofarynxprov rekommenderas. Svalgprov är inte ett accepterat provmaterial för analys av influensa/RS.

För slutenvård akut 
Beställningen ska användas av akutmottagningar och vårdavdelningar för patienter med symptom och inläggningsbehov.

Beställ: 3 Slutenvård akut Coronavirus SARS-CoV-2/Influensa/RS -BAL, -Nf, -Nf asp, -Trak.

Övriga beställningar
För akut luftvägsinfektion med övriga luftvägsvirus.​
Se provtagningsanvisningen Luftvägsvirus

För genomgången infektion eller efter vaccination.
Se provtagningsanvisningen Coronavirus SARS-CoV-2 antikroppar​
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Elektronisk beställning i TakeCare.
Pappersremiss kan användas.

Ange på remissen om utlandsvistelse och land.​
Provtagning:
Efter provtagningen ska provröret duschas eller torkas av med ytdesinfektion​.​

Coronavirus SARS-CoV-2
- nasofarynxsekret, TRANSWAB blå eller reservrutin med TRANSWAB lila och tunn provpinne. Provtagning nasofarynx

Efter provtagningen, länk till instruktion​:
  • Snurra provpinnen kraftigt i vätskan 15-20 sekunder
  • Ta ur och kasta provpinnen och skruva på korken
- nasofarynxaspirat, Trakealsugset och sugkateter
- bronkoalveolärt lavage (BAL), Sterilt provrör Provmängder BAL
- sputum, Sputumburk Provtagning sputum
- trakealsekret, Sterilt provrör Provtagning trakealsekret
- feces, Fecesrör Provtagning feces
- blodprov (-S) i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp 
- övrigt

Coronavirus SARS-CoV-2-RNA (självprovtagning)
– Näsa, svalg, saliv, TRANSWAB lila och mugg att spotta i,
Länk till Instruktion provtagning​

Coronavirus SARS-CoV-2/influensa/RS
- nasofarynxsekret, TRANSWAB blå eller reservrutin med TRANSWAB lila och tunn provpinne. Provtagning nasofarynx 

Efter provtagningen, länk till instruktion​:
  • Snurra provpinnen kraftigt i vätskan 15-20 sekunder
  • Ta ur och kasta provpinnen och skruva på korken
- nasofarynxaspirat, Trakealsugset och sugkateter
- bronkoalveolärt lavage (BAL), Sterilt provrör Provmängder BAL
- trakealsekret, Sterilt provrör Provtagning trakealsekret​
- övrigt
Förvaring / transport:
Coronavirus SARS-CoV-2 och influensa/RS
Hållbarh​et från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.​​​
  • Förvara provet kylt.​
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 

Skicka prov enligt rutin för övriga luftvägsprov, ingen transporthylsa behövs. Om rörpost finns skickas prov enligt förpackningsinstruktionen för rörpost.

​Prover med post: Se Folkhälsomyndigheten Packa provet rätt ​enligt kategori B UN 3373 – Biologiskt ämne kategori B.
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.
  • Slutenvård akut: Svar lämnas dygnet runt, vanligen inom 4 timmar.
  • Slutenvård: Svar lämnas vanligen inom 1 dygn. I vissa fall kan prov av tekniska skäl analyseras om vilket innebär att svarstiden förlängs.
  • SÄBO och geriatrik: Svar lämnas vanligen inom 2 dygn.
  • Öppenvård: Svar lämnas vanligen inom 2 vardagar.
  • Analyser beställda på pappersremiss: Svar kan tidigast lämnas efter 2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​​.​