Coronavirus SARS-CoV-2, influensa- och RS-virus

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Covid-19, PCR
  • Influensa A och B virus
  • RS-virus
Indikationer / kompletterande analyser:

Corona SARS-CoV-2-, influensa- och RS-virus:

Akut beställning, vid misstanke om aktuell infektion

Beställ: Corona SARS-CoV-2/Influensa/RSV, Akut -BAL, -Nf, -Nf asp, -Trak.
Analys: Coronavirus SARS-CoV-2, Influensa A och B, RS-virus ingår i analysen

Coronavirus SARS-CoV-2:

Vid misstanke om aktuell infektion med covid-19

Beställ: Coronavirus SARS-CoV-2-RNA -BAL, -Nf, -Nf asp, -Sput, -Trak, -Övr ange provmaterial på Lokalisation.

Serumprov tas i särskilda fall på känd covid-19 patient.
Beställ: Coronavirus SARS-CoV-2-RNA -S

Vid akut infektion med övriga luftvägspatogener

Se provtagningsanvisning Luftvägspatogener- bakterier och virus

Vid genomgången infektion eller efter vaccination

Se provtagningsanvisning Coronavirus SARS-CoV-2 antikroppar

Remiss:

- Elektronisk beställning i TakeCare och Labportalen
- Pappersremiss Klinisk mikrobiologi

Ange eventuell utlandsvistelse och land.

Provtagning:

Se provtagningsanvisning Luftvägspatogener- bakterier och virus

Corona SARS-CoV-2/Influensa/RSV, akut 

Använd TRANSWAB blå
- Nasofarynxsekret, Provtagning nasofarynx

Använd Trakealsugset och sugkateter
- Nasofarynxaspirat

Använd Sterilt provrör
- Bronkoalveolärt lavage (BAL) 1-2 mL
- Trakealsekret, Provtagning trakealsekret

Coronavirus SARS-CoV-2-RNA

Använd TRANSWAB blå
- Nasofarynxsekret Provtagning nasofarynx

Använd Trakealsugset och sugkateter
- Nasofarynxaspirat

Använd Sterilt provrör
- Bronkoalveolärt lavage (BAL) 1-2 mL
- Trakealsekret

Använd Sputumburk
- Sputum, Provtagning sputum

Använd Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp
- Blod (serum)

Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

TRANSWAB, Sterilt provrör och Sputumburk

- Förvaras kylt

Serumrör

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemp: Max 1 dygn
  • Kylt: max 3 dygn
  • Provet kan transporteras i rumstemperatur

Centrifugerat prov:

  • Kylt: max 1 vecka
  • Provet kan transporteras i rumstemperatur

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.

Svarsrutiner:

Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Vid beställning med pappersremiss kan svar tidigast lämnas efter 1-3 vardagar

- Corona SARS-CoV-2-, influensa- och RS-virus, akut: Svar lämnas dygnet runt, vanligen inom 4 timmar.
- Coronavirus SARS-CoV-2: Svar lämnas inom 1–3 vardagar.

- Beställning av övrigt provmaterial utan specifikation: Svar lämnas inom 1–3 vardagar.

Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​