Coronavirus SARS-CoV-2 antikroppar

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Covid-19 antikroppar
Indikationer / kompletterande analyser:
Coronavirus SARS-CoV-2-Ak, spike​
Vid misstanke om genomgången infektion covid‐19 eller vid eventuell uppföljning efter vaccination. För närvarande rekommenderas i normalfallet inte kontroll av vaccinationseffekt med antikroppstest. 
Beställ: Coronavirus SARS-CoV-2-Ak, spike -S

Metoden är en kvantitativ test riktat mot virusets spike (S) protein-receptor bindande domän (RBD).

Coronavirus SARS-CoV-2-Ak (IgG), IMKR, Inför behandling
Beställningen ska endast användas för bestämning av IgG-antikroppsstatus inför behandling med monoklonala antikroppar.
Beställ: Coronavirus SARS-CoV-2 IgG-Ak, IMKR, inför behandl -S​

Frysning SARS-CoV-2-Ak​
Prov kan tas vid det akuta insjuknande och skickas för frysning. Provet fryses för eventuell senare analys tillsammans med konvalscentserum.
Beställ: Frysning SARS-CoV-2-Ak-S

Information till allmänhet
För mer information om provtagning för covid-19, se Folkhälsomyndighetens webbplats för covid-19​ samt aktuell information som presenteras av Sveriges regioner på deras respektive webbplatser.

Test som utförs av Karolinska Universitetslaboratoriet uppfyller de prestandakrav som finns angivna av Folkhälsomyndigheten.​

Övriga beställningar
Remiss:
​Klinisk mikrobiologi
Elektronisk beställning i TakeCare

Pappersremiss: ​
Frysning SARS-CoV-2-Ak ska anges på Annan undersökning. Märk provet med etiketten E2.​
Provtagning:
​Coronavirus SARS-CoV-2 Ak, spike
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp 

​Coronavirus SARS-CoV-2 Ak, IMKR, inför behandling
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp 

Frysning SARS-CoV-2-Ak-S
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp 
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Serumrör:
  • Ocentrifugerat prov​
  • ​Förvara provet kylt.
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Coronavirus SARS-CoV-2 Ak, spike
Svar lämnas inom en vecka.​

Svarsalternativ SARS-CoV-2-Ak, spike: Påvisade, Negativ. Påvisade svaras med värde i U/mL.

​Tolkning av resultat​
  • Påvisade antikroppar är ett tecken på genomgången sjukdom i covid-19 alternativt vaccination.
    För närvarande finns ingen antikroppsnivågräns för immunitet. Påvisade antikroppar innebär sannolikt att man har någon form av skydd mot att bli sjuk igen. Vi vet inte hur länge antikropparna finns kvar. Fortsätt följa rekommendationerna för att minska risken för att bli sjuk och/eller smitta andra. ​

  • Negativt, antikroppar är inte påvisade.
    Tecken saknas på genomgången sjukdom i covid-19. Med nuvarande kunskap förefaller det inte som att alla får mätbara nivåer av antikroppar, särskilt inte om du haft en mild infektion. Fortsätt följa rekommendationerna för att minska risken för att bli sjuk och/eller smitta andra.​​
Coronavirus SARS-CoV-2 Ak, IMKR, inför behandling
Svar lämnas dygnet runt, vanligen inom 4 timmar
Svarsalternativ: Påvisade, Negativ eller ej bedömbar.
Ackreditering:
​För informati​​on​ om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se Information om ackrediterade tjänster​.​