Coronavirus SARS-CoV-2 antikroppar

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Covid-19 antikroppar
Indikationer / kompletterande analyser:
Coronavirus SARS-CoV-2-Ak, spike​
Vid misstanke om genomgången infektion covid‐19 eller vid eventuell uppföljning efter vaccination.
Beställ: Coronavirus SARS-CoV-2-Ak, spike -S
 
Metoden är en kvantitativ test riktat mot virusets spike (S) protein-receptor bindande domän (RBD).
 
Frysning SARS-CoV-2-Ak​
Prov kan tas vid det akuta insjuknandet och skickas för frysning. Provet fryses för eventuell senare analys tillsammans med konvalscentserum.
Beställ: Frysning SARS-CoV-2-Ak-S

Övriga beställningar
För akut infektion av covid-19, se Luftvägspatogener - bakterier och virus
Remiss:
Elektronisk beställning i TakeCare och Labportalen
Pappersremiss Klinisk mikrobiologi

Pappersremiss: ​
Frysning SARS-CoV-2-Ak ska anges på Annan undersökning. Märk provet med etiketten E2.​
Provtagning:
​Coronavirus SARS-CoV-2 Ak, spike, Frysning SARS-CoV-2-Ak-S
 
Använd Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp 
- blodprov
 
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Serumrör

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemp: Max 1 dygn
  • Kylt: max 3 dygn
  • Provet kan transporteras i rumstemperatur

Centrifugerat prov:

  • Kylt: max 1 vecka
  • Provet kan transporteras i rumstemperatur

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.

Prov som skickas med post

Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Coronavirus SARS-CoV-2 Ak, spike
Svar lämnas inom 1-2 vardagar.​

Svarsalternativ SARS-CoV-2-Ak, spike:
  • Påvisade. Svaras med värde i U/mL.
  • Negativ
Tolkning av resultat:
  • Påvisade antikroppar är ett tecken på genomgången sjukdom i covid-19 alternativt vaccination. För närvarande finns ingen antikroppsnivågräns för immunitet.
  • Negativt, antikroppar är inte påvisade.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​