Natrium, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Natrium
Metod:
Potentiometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
 
​Enhet: mmol/L 
​<6 månader​133-147
​6 månader-17 år​136-146
18 år​137-145

Observera att det saknas väl underbyggda referensintervall för barn < 6 månader och de ska därför tolkas med försiktighet.

Referenser:
1, För barn 0,5-17 år: Ridefelt P, Hilsted L et. al.; Pediatric reference intervals for general clinical chemistry components - mergin of studies from Denmark and Sweden; Scandinavian Journal of CLinical and Laboratory Investigation; 2018; DOI 10.1080/00365513.2018.1474493
 2, För vuxna ≥18 år: Referensintervall enligt NORIP.

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja