Klorid, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Klorid
Metod:
Potentiometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: mmol/L
98-107
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja