Osmolalitet, S-

Klinisk kemi

Rapportnamn: S-Osmolalitet
Indikationer / kompletterande analyser:

​Misstänkt intoxikation med ämnen som kan förekomma i hög koncentration (t.ex. etanol, metanol, isopropanol, etylenglykol).
Som del i utredning av misstänkt SIADH (syndrome of inappropriate ADH secretion), se tilläggsinformation.

Tilläggsinformation

​Vid utredning av SIADH bedöms urinosmolaliteten i relation till kliniska fynd, serumosmolaitet, natriumkoncentration i urin, aktuellt vatten- och saltintag samt koncentrationen av ADH i plasma (fP-Vasopressin), se till exempel Johannsson Gudmundur, Werner Sigrid: Endokrinologi, 2:a upplagan, sid 85-86, Liber 2008.

Metod:

​Fryspunktsnedsättning​

Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi, Allmän
Provtagning:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp
 
I undantagsfall kan även följande rörtyper analyseras:
Serumrör, med koagulationsaktivator, röd propp.
Li-heparinrör, med gel, ljusgrön propp.
Na-heparinrör, mörkblå propp.
Om mikrorör används så måste dessa minst vara fyllda till hälften.
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 

Ocentrifugerat prov /centrifugerat prov

  • Rumstemperatur, max 12 timmar
  • Kylt (4-8 oC), max 36 timmar​

Centrifugering

  • 10 min i 2000 G
 
Referensintervall:
Enhet: mosmol/kg
280 - 300
Svarsrutiner:

​Analys utförs dagligen

Ackreditering:

Ja