Natrium, Pt(U)-

Klinisk kemi

Rapportnamn: Pt(U)-Natrium
Indikationer / kompletterande analyser:

Bedömning av natriumomsättningen. Minskade nivåer av natrium i urinen ses bland annat vid hyperaldosteronism, Cushings syndrom eller Diabetes Insipidus. Förhöjda nivåer uppstår bland annat vid njurtubuliskada eller behandling med diuretika.
Urinnatrium kan även mätas som en del i att uppskatta urinens osmolalitet.

Metod:
Beräknat värde
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: KonsultremissProvtagning:
Dygnsmängd urin samlas i dunk utan tillsats.

Ange urinens volym och uppsamlingstid. Urinsamling ska ske under 24 timmar. Analys utförs även vid avvikande insamlingstid och resultatet räknas om till utsöndring per 24 timmar. Dock blir jämförelsen med referensintervallet i dessa fall osäker då utsöndringen av substansen kan variera över dygnet. Ifall uppgift om tid eller volym saknas eller vid kraftigt avvikande urinsamlingstid, besvaras provet endast med koncentration.

Patientanvisning för dygnssamling UTAN tillsats.

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
Dygnsmängd:
  • Skicka hel dunk, eller
  • Blanda urinen väl
  • för över 4 mL till ett Vakuumrör för urinprov, utan tillsats med rund botten, 4 mL (från och med 2023-11-22)

Bild på vakuumrör för urinprov, 4 mL

Under en kortare övergångsperiod accepteras även Centrifugrör, koniskt, PS (Rörstorlek: 12 ml).

Dunk/vakuumrör:
  • Kylt, max 3 dygn
  • Fryst, vid längre än 3 dygns förvaring
Referensintervall:

Enhet: mmol/d
40 - 220

Kostberoende

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja