Kalium, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Kalium
Metod:
Indirekt potentiometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp
Ange provtagningstid

Om möjligt bör kapillärprovtagning undvikas.
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 4 timmar

Centrifugering:

  • 10 min i 2000 G

Centrifugerat primärrör

  • Rumstemperatur, max 48 timmar
  • Kylt, max 48 timmar

Centrifugerat och avhällt Prov

  • Kylt eller fryst vid längre än 48 timmars förvaring.

För prover som skickas med post, se information här (länk).

Referensintervall:
 
​Enhet: mmol/L 
​0-<0,5 år​3,4-6
​0,5-4 år​3,8-5,5
​5-17 år​3,3-4,6
≥18 år​3,5-4,6

Observera att det saknas väl underbyggda referensintervall för barn < 6 månader och de ska därför tolkas med försiktighet.

Referenser:
1, För barn 0,5-17 år: Ridefelt P, Hilsted L et. al.; Pediatric reference intervals for general clinical chemistry components - mergin of studies from Denmark and Sweden; Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation; 2018; DOI 10.1080/00365513.2018.1474493
 2, För vuxna ≥18 år: Referensintervall enligt NORIP.

Felkällor: Hemolys > 0,5 g/L (vid hemolys >2g/L ges inget svar), överdriven stas vid provtagning, gammalt prov, kapillär provtagning och kraftig leukocytos kan ge falskt ökning av kaliumvärdet.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja