Kortisol, S-

Klinisk kemi

Rapportnamn: Kortisol, S-
Indikationer / kompletterande analyser:
Hyperkortisolism vid Cushings syndrom, binjurebarkshyperplasi, östrogenpåverkan och stress. Binjurebarksinsufficiens både primär och sekundär, behandling med kortikosteroider.
Kompletterande analyser: P-ACTH, S-DHEAS, P-Aldosteron, S-17 alfa-OH-Progesteron .
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän​


Konsultremiss till belastningar

Provtagning:

Serumrör, med gel och koagulationsaktivator gul propp

Ange provtagningstid.


Enstaka prov tas kl 7-8.
Dygnskurva kan göras. Provtagning sker då kl 8, 12, 16, 20 och 24.
Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: nmol/L

Vuxna: 
Morgon kl 06-10
​135-540​
​Kväll kl 16-20
​70-330


Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja