Blodstatus, B-

Klinisk kemi

Rapportnamn: B-Blodstatus
Remiss:

Klinisk kemi, Allmän

Provtagning:
EDTA-rör, lila propp. OBS endast 5 mL rör och mikrorör kan analyseras.

Rör måste fyllas till minst halva dragvolymen (t.ex. minst 2 mL i 5 mL rör som drar 4 mL blod). Otillräckligt fyllda rör analyseras ej på grund av osäker analyskvalitet.
Förvaring / transport:
Venöst prov: hållbart 24 timmar i rumstemperatur eller kyla för fullständigt blodstatus . Vissa analyser har längre hållbarhet, se provtagningsanvisning för respektive analys.

Kapillärt prov: hållbart 6 timmar i rumstemperatur eller kylt.
Referensintervall:
Se respektive enskild analys
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:

B-Blodstatus inkluderar:

B-Hemoglobin (B-Hb)  
B-Erc, hemoglobinmassa (Erc(B)-MCH) 
B-Erc, medelvolym (Erc(B)-MCV)     
B-Leukocyter, partikelkoncentration (B-LPK) 
B-Trombocyter, partikelkoncentration (B-TPK)
B-Erytrocyter, partikelkoncentration (B-EPK)   
B-Erc, volymfraktion (B-EVF) 

Erc(B)-MCHC har lagts ned från 14 oktober 2015
Erc(B)-MCHC (kvoten mellan B-Hb/B-EVF) har tidigare använts som markör på hypokromasi vid anemiutredning, men värdet är mycket liten jämfört med Erc(B)-MCH varför beräkningen av Erc(B)-MCHC har lagts ned.