Leukocyter, partikelkoncentration, B-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • LPK, B-
  • Lkc
Rapportnamn: B-Leukocyter
Metod:
Flödescytometri (mikroskopi vid manuell bedömning)
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Ingår även i Blodstatus

Provtagning:

EDTA-rör, lila propp. OBS endast 5 mL rör och mikrorör kan analyseras.

  • Rör måste fyllas till minst halva dragvolymen (t.ex. minst 2 mL i 5 mL rör som drar 4 mL blod).

  • Otillräckligt fyllda rör analyseras ej på grund av osäker analyskvalitet

  • Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger.

  • Förvara röret stående i rumstemperatur tills det är rumstempererat (för att undvika hemolys).
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

  • Rummstemperatur, max 72 timmar
  • Kyla, max 72 timmar


För fullständig blodstatus, se Blodstatus.

Referensintervall:
Enhet: 109/L
​< 2 dagar
​9,0-30,0
​2-6 dagar
​5,0-25,0
​7-28 dagar
​5,0-20,0
​1-3 mån
​6,0-18,0
​4 mån-3 år
​6,0-16,0
​4-6 år
​5,0-15,0
​7-17 år
​5,0-13,0
​ ≥​ 18 år
​3,5-8,8

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja