Erc, volymfraktion, B-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: EVF
Rapportnamn: B-EVF
Metod:
Impedans
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen

Ingår även i Blodstatus

Provtagning:

EDTA-rör, lila propp. OBS endast 5 mL rör och mikrorör kan analyseras.

  • Rör måste fyllas till minst halva dragvolymen (t.ex. minst 2 mL i 5 mL rör som drar 4 mL blod).

  • Otillräckligt fyllda rör analyseras ej på grund av osäker analyskvalitet.

  • Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger.

  • Förvara röret stående i rumstemperatur tills det är rumstempererat (för att undvika hemolys).
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

  • Rummstemperatur, max 24 timmar
  • Kyla, max 28 timmar


För fullständig blodstatus, se Blodstatus.

Referensintervall:


​Barn
​< 2 dagar
​0,45-0,59
​2-6 dagar
​0,57-0,70
​7-14 dagar
​0,47-0,59
​15-28  dagar
​0,38-0,52
​1-12 månader
​0,34-0,42
​1-10 år
​0,37-0,41
​11-17 år
​0,38-0,45
Kvinnor
​0,35-0,46
​Män
​0,39-0,50

​​

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja