Erc, medelvolym, B-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: MCV
Rapportnamn: Erc(B)-MCV
Metod:
Beräknat värde
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen

Ingår i Blodstatus

Provtagning:

EDTA-rör, lila propp. OBS endast 5 mL rör och mikrorör kan analyseras.

  • Rör måste fyllas till minst halva dragvolymen (t.ex. minst 2 mL i 5 mL rör som drar 4 mL blod).
  • Otillräckligt fyllda rör analyseras ej på grund av osäker analyskvalitet.
  • Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger.
  • Förvara röret stående ​i rumstemperatur tills det är rumstempererat (för att undvika hemolys).
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Venöst prov

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 24 timmar
  • Kylt, max 28 timmar

Kapillärt prov

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 6 timmar
  • Kylt, max 6 timmar

För fullständig blodstatus, se Blodstatus.

Referensintervall:
Enhet: fL
​< 2 dagar ​104-116
​2-6 dagar ​100-120
​7-21 dagar ​97-110
​22-28 dagar ​93-108
​1-3 månader ​89-100
​4 mån-17 år ​76-94
​≥ 18 år ​82-98

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja