Hemoglobin, B-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Hb, B-
Rapportnamn: B-Hemoglobin, vid önskemål om närvårdsanalys B-Hemoglobin (närvård)
Metod:
Kemisk reaktion, fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi, Allmän

Ingår även i Blodstatus (länk)​

Närvårdsanalys
Elektroniskt i TakeCare, eller
Pappersremiss närvård: Lokala närvårdsanalyser

 

Provtagning:

EDTA-rör, lila propp. OBS endast 5 mL rör och mikrorör kan analyseras.

  • Rör måste fyllas till minst halva dragvolymen (t.ex. minst 2 mL i 5 mL rör som drar 4 mL blod).
  • Otillräckligt fyllda rör analyseras ej på grund av osäker analyskvalitet.
  • Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger.
  • Förvara röret stående i rumstemperatur tills det är rumstempererat (för att undvika hemolys).
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 72 timmar
  • Kyla, max 72 timmar

För fullständig blodstatus, se Blodstatus (länk).

Referensintervall:
Enhet: g/L

Barn: 
​< 2 dagar
​150-240
​2-6 dagar
​140-220
​7-21 dagar
​130-200
​22-28 dagar
​100-180
​1-3 mån
​100-160
​4-12 mån
​100-140
​1-6 år
​100-150
​7-10 år
​105-150
​11-17 år
​110-160​
 Prematura barn kan ha lägre Hb-koncentration.

Kvinnor:
117-153

Män:
134-170
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:

​Analysen kan även utföras med så kallad Patientnära Analys (PNA) av ej laboratorieutbildad personal på patientvårdande enheter. För mer information se Karolinskas PNA-sektion Patientnära analyser - Karolinska Universitetssjukhuset (länk)

Analysen kan även utföras lokalt på närvårdslaboratorier anknutna till Karolinska, se länk för att hitta ett närvårdslaboratorium nära dig.