MCH, Erc(B)

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • MCH
  • Erc, hemoglobinmassa, B-
Rapportnamn: Erc(B)-MCH
Metod:
Beräknat värde
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen

Ingår i Blodstatus

Provtagning:

EDTA-rör, lila propp. OBS endast 5 mL rör och mikrorör kan analyseras.

  • Rör måste fyllas till minst halva dragvolymen (t.ex. minst 2 mL i 5 mL rör som drar 4 mL blod).

  • Otillräckligt fyllda rör analyseras ej på grund av osäker analyskvalitet.

  • Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger.

  • Förvara röret stående i rumstemperatur tills det är rumstempererat (för att undvika hemolys).
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

  • Rummstemperatur, max 72 timmar
  • Kyla, max 72 timmar


För fullständig blodstatus, se Blodstatus.

Referensintervall:
Enhet: pg
​< 2 dagar
​30-40
​2-28 dagar
​30-36
​1-3 mån
​28-35
​4-12 mån
​25-32
​1-6 år
​24-30
​7-10 år
​26-30
​11-17 år
​27-31
​≥​ 18 år
​27-33

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja