Erytrocyter, partikelkoncentration, B-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Erytrocyter, B-
  • EPK, B-
Rapportnamn: B-Erytrocyter
Metod:
Impedans
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt Labportalen

Ingår i Blodstatus

Provtagning:

EDTA-rör, lila propp. OBS endast 5 mL rör och mikrorör kan analyseras.

  • Rör måste fyllas till minst halva dragvolymen (t.ex. minst 2 mL i 5 mL rör som drar 4 mL blod).
  • Otillräckligt fyllda rör analyseras ej på grund av osäker analyskvalitet.
  • Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger.
  • Förvara röret stående i rumstemperatur tills det är rumstempererat (för att undvika hemolys).
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

  • Rummstemperatur, max 72 timmar
  • Kyla, max 72 timmar

För fullständig blodstatus, se Blodstatus.

Referensintervall:
Enhet: 1012/L

Barn:
​< 2 dagar
​4,8-5,8
​2-6 daga
​4,7-6,1
​7-14 dagar
​4,3-5,5
​15-28 dagar
​3,7-5,0
​1-3 mån
​3,3-4,6
​ 4 mån-3 år
​ 4,0-4,9
​4-6 år
​4,1-5,2
​7-17 år
​4,1-5,3

Kvinnor:
3,9-5,2

Män:
4,2-5,7
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja