Chefskap – personlig mognad är viktigt

Som projektledare och med huvudansvar för handledare och studenter var Helena van att leda andra. Dessutom hade hon även fått positiv återkoppling från sin egen chef när det gällde hennes förmåga att leda en grupp. Därför kändes det intressant för henne att gå programmet Potentiella chefer.

För Helena är även de personliga egenskaperna viktiga när man blir chef, att det finns en förankring i sig själv innan man tar sig an ett chefsuppdrag.

-Det är mycket utvecklande och intressant att ha ett chefsuppdrag.

Nu när jag har varit enhetschef i en tillfälligt uppsatt verksamhet i ett drygt år, tänker jag att chefskap handlar mycket om att förmedla professionalitet och att visa ödmjukhet och förmedla lugn till sin medarbetargrupp, säger Helena Karinen Rabe, som gick programmet Potentiella chefer 2019/2020.

En chef behöver inte kunna allt!

Hon ger exempel på att man behöver känna sig trygg i att som chef inte vara den som kan allt.

- En viktig del i att vara chef handlar också om en medvetenhet, både hos chefen och i medarbetargruppen, att chefens roll handlar just om att leda gruppen. Jag tror att det annars är lätt hänt att exempelvis förbättringsförslag fastnar hos chefen medan de egentligen drivs bäst och effektivast i medarbetargruppen, där den specifika kunskapen finns.

För min del har jag med min bakgrund som biomedicinsk analytiker varit chef det senaste året på vaccinationsmottagningen mot covid-19 i Solna där arbetsgruppen består av bland annat av sjuksköterskor, undersköterskor och farmaceuter.
Alltså medarbetare från helt andra yrkeskategorier än min egen profession och därigenom djupare kunskap än min inom flera områden.

Reflektera över ledarskapet

Helena kände inte till programmet när hennes chef nominerade henne så hon blev både överraskad och glad och över att ha blivit utsedd som en av femton deltagare.

-Att tidigare ha haft arbetsledande uppdrag är något som har passat mig bra och jag är intresserad av ledarskap och chefskap. Det var detta och nyfikenhet på programmet som gjorde att jag tackade ja. Så om man är intresserad av chefskap och har en tanke framåt om att om att man vill ha en chefsposition tycker jag absolut att man ska söka till programmet eftersom det ger en bra och första inblick i vad det kan innebära att vara chef.
(Nytt för 2022 är att deltagarna själva söker, jämfört mot tidigare då chefen nominerade medarbetare, reds. anmärkning.)

Helena tips till den som känner sig osäker på om man är ett chefsämne eller inte, är att det kan vara bra att reflektera över vad ledarskap innebär.

- Oavsett om man har erfarenhet av att leda en grupp eller inte tycker jag att det är bra att reflektera över ledarskap och vad det skulle kunna innebära att vara chef. Annars att ta chansen att leda en grupp för första gången, det kanske finns ett projekt att vara projektledare i exempelvis innan man väljer att gå vidare mot ett chefskap.

Efter internatet var det planerat att deltagarna skulle skugga en chef och att delta i arbetsgrupper men pandemin gjorde det svårt att avsätta nödvändig tid.

- Det som var intressant var att jag efter internatet, i högre grad, reflekterade över olika situationer på min arbetsplats, både ur ett medarbetarperspektiv och ett chefsperspektiv. Dvs att jag själv ställde mig frågan om hur jag skulle agerat/tänkt som chef i en viss situation.

Ett intressant, roligt och lärorikt internat

På frågan om hon förberedde sig inför programmet svarar Helena att det var ingenting hon gjorde.

-Jag hade inga speciella förväntningar utan gick in med lyhördhet inför de inledande dagarna på internatet. De flesta som deltog verkade också ha den inställningen, jag upplevde inte att det var någon som hade behov av att profilera sig på något sätt utan att gruppen som helhet gick in med nyfikenhet, precis som jag.

Under programmet får man prova på chefskapet, bland annat genom olika uppgifter och rollspel. Förutom att Helena gillade den delen fick hon med sig mycket användbart.

- Det var intressant, roligt och lärorikt. Många av uppgifterna visade hur viktigt det är med kommunikation, hur lätt det är att information tolkas på olika sätt, hur viktigt det är att vara tydlig och att förankra ett arbete i en grupp. Det var också spännande att leda sin grupp och att observera hur en kollega löste uppdraget som ledare.

Dessutom var det mycket givande att diskutera uppgifterna tillsammans efteråt och ta upp vad som gick bra och vad som gick mindre bra.

Som avslutning på internatet fick var och en av oss deltagare enskild konstruktiv återkoppling. Mycket inspirerande och bra!

Fakta:
Helena Karinen Rabe
Enhetschef Vaccinationsmottagningen mot covid-19 i Solna
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Började på Karolinska: I två omgångar: 1988 och 2012
Gick programmet Potentiella chefer: 2019/2020

 

Text: Christina Almgren