Genetisk diagnostik, medfödda metabola sjukdomar

CMMS

Indikationer / kompletterande analyser:
Provtagning:
Se respektive sjukdom för Remiss, Provtagning, Förvaring/transport och Svarsrutiner.

Informationsansvarig: CMMS 08-517 714 40

Senast reviderad:

Skriv ut