Helblod i EDTA-rör för genetisk diagnostik på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport

CMMS

Remiss:

Ange på remissen:

  • Patient-ID: personnummer (alternativt reservnummer och födelsedatum) och namn
  • Provtagningsdatum
  • Provmaterial
  • Beställare: läkarens namn, kombikakod, fullständig adress och eventuell fakturaadress. Ursprungsremittent måste vara synlig
  • Akutsvar: markera i avsedd ruta
  • Biobank: samtycke/ej samtycke till sparande av provet

För att rätt kunna bedöma remissen ange:

  • Önskemål/frågeställning/diagnos
  • Kortfattat kliniska data 
  • Medicinering

Observera! Om flera individer provtas inom samma utredning måste separat remiss skickas för varje individ. Ange på varje enskild remiss släktskapet med indexpatienten.

Provtagning:

Se "ID-kontroll och märkning" samt "Blodprovtagning" (i högermenyn) för generell information kring provtagning.

Förvaring / transport:
Förvaras som helblod. Får ej centrifugeras eller frysas.

Förvara provet i kyl i väntan på transport.

Skickas i rumstemperatur. Kan även skickas med post (helst som 1:a-klassbrev). Skicka i början av veckan. Se "Packning och transport" (i högermenyn) för packningsinstruktioner. 

Skicka provet till följande adress:

DNA-sektionen, CMMS 
Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Anna Steckséns gata 49
171 64 Solna

Svarsrutiner:

Observera att den här anvisningen endast gäller för de analyser som har en provtagningsanvisning som länkar hit. Se respektive provtagningsanvisning.

Ackreditering:

Se ackrediteringens omfattning.

Kommentar:
Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar  remitterande klinik och begär nytt prov.
 
Observera att den här anvisningen endast gäller för de analyser som har en provtagningsanvisning som länkar hit. För övriga analyser kan proverna behöva omhändertas på annat sätt. Se respektive provtagningsanvisning.