Karbapenemresistent Acinetobacter

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Acinetobacter, karbapenemresistent
Indikationer / kompletterande analyser:
Screening för bärarskap av karbapenemresistent Acinetobacter
Utförs efter samråd med Vårdhygien.
Beställ: Acinetobacter, karbapenemresistent -F, -Hudyta, -Sput, -Svalg, -Sår, -Trak, -U

Tilläggsinformation

Särskilda riskfaktorer för spridning av karbapenemresistent Acinetobacter är t.ex. sår, kvarliggande kateter, konstgjorda kroppsöppningar, tidigare antibiotikabehandling, eller diarré.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi 
Ange på remissen:   
Slutenvård   
-Kompletterande-, Smittspårning- eller Utskrivningsodling     

Korttidsboenden eller särskilt boende
-Kompletterande-, Smittspårning-, Utskrivning- eller Uppföljningsodling.   
Provtagning:
Acinetobacter, karbapenemresistent
- feces, Baktset (TRANSWAB lila), provtagning feces
- hudyta, Baktset (TRANSWAB lila), ange provlokalisation, provtagning sår och hud
- sputum, Sputumburk, provtagning sputum
- svalgsekret bakre svalgvägg, Baktset (TRANSWAB lila), provtagning svalg
- sårsekret, Baktset (TRANSWAB lila), provtagning sår
- trakealsekret, Sterilt provrör, provtagning trakealsekret
- urin-KAD, Sterilt provrör, provtagning urin

Övrigt se Vårdhygien Stockholms län vardgivarguiden.se/behandlingsstod/vardhygien  
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Svar lämnas vanligen inom 1-2 vardagar. Negativa provsvar kan oftast lämnas snabbare än positiva.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.