Karbapenemresistent Acinetobacter

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Acinetobacter, karbapenemresistent
Indikationer / kompletterande analyser:
Screening för bärarskap av Karbapenemresistent Acinetobacter: 
Utförs efter samråd med Vårdhygien.
Beställning Acinetobacter, karbapenemresistent

Tilläggsinformation

Särskilda riskfaktorer för spridning av karbapenemresistent Acinetobacter är t.ex. sår, kvarliggande kateter, konstgjorda kroppsöppningar, tidigare antibiotikabehandling, eller diarré.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi 

Ange alltid på remissen:

  • Slutenvård
    Kompletterande-, Smittspårning- eller Utskrivningsodling  
  • Korttidsboenden eller särskilt boende
    Kompletterande-, Smittspårning-, Utskrivning- eller Uppföljningsodling.
Provtagning:
Acinetobacter, karbapenemresistent
- feces, Baktset, provtagning
- hudyta, Baktset, ange var provet tas se tilläggsinformation
- sputum, Sputumburk, provtagning
- svalgsekret bakre svalgvägg, Baktset, provtagning
- sårsekret, Baktset, provtagning
- trakealsekret, Sterilt provrör, provtagning
- urin-KAD, Sterilt provrör, provtagning

Tilläggsinformation

Provtagning hudyta
Använd Baktset
Vid torr hud, fukta pinnen med koksaltlösning före provtagning. Rulla pinnen över hud-området, ange i beställningen var provet tas.

Övrigt se "Åtgärder vid Karbapenemresistent Acinetobacter", vårdhygien Stockholm.
Förvaring / transport:
Kyl.
Transporteras snarast till laboratoriet.
Svarsrutiner:
Svar lämnas vanligen inom 1-4 vardagar. Negativa provsvar kan oftast lämnas snabbare än positiva.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.